16.09.2019

Bezpieczniejsze logowanie już w Idea Banku! Dyrektywa PSD 2

Od kilku dni obowiązuje już nowy, bezpieczniejszy sposób logowania do bankowości internetowej oraz zwiększona ochrona transakcji kartami.

Zgodnie z unijną dyrektywą PSD2 (Payment Services Directive) wszystkie banki w Polsce zostały zobowiązane do wprowadzenia procedury tzw. silnego uwierzytelnienia, która służy zwiększeniu bezpieczeństwa Klientów korzystających z bankowości online. Nowy sposób logowania składa się z dwóch elementów.

Podczas logowania do bankowości internetowej oprócz loginu i hasła internetowego dodatkowo będzie trzeba podać kod SMS. Można też powiązać swoje konto z urządzeniem zaufanym, aby uprościć logowanie. W takim przypadku kolejne logowania na Urządzeniu powiązanym będą wymagały jedynie podania loginu i hasła internetowego, tak jak dotychczas. To rozwiązanie zalecamy jednak tylko Klientom, którzy są jedynymi użytkownikami urządzenia.

Aby korzystać z bankowości mobilnej, należy powiązać swoje urządzenie z kontem. Wtedy można logować się tak jak dotychczas, wykorzystując kod mobilny, symbol graficzny (wężyk) lub cechę biometryczną (odcisk palca, Face ID).

Wprowadziliśmy też dodatkowe zabezpieczenie zbliżeniowych transakcji kartą. Niektóre płatności będą wymagały dodatkowego potwierdzenia PIN-em.

Więcej o dyrektywie PSD i korzyściach, jakie z niej wynikają, można przeczytać na stronie.