Filtry

Kontakt dla mediów:
biuro.prasowe@ideabank.pl

Do kontaktu zapraszamy dziennikarzy. W pozostałych sprawach prosimy o kontakt z infolinią.

Biuro prasowe

2020-11-18

Idea Bank wzmacnia bezpieczeństwo przetwarzania danych

Idea Bank otrzymał certyfikaty potwierdzające, że wykorzystywane rozwiązania cloud computing spełniają najwyższe międzynarodowe standardy, a przetwarzane w chmurze dane klientów są całkowicie bezpieczne.

2020-10-27

Idea Bank ze zgodą KNF na działanie jako TPP

Idea Bank otrzymał od Komisji Nadzoru Finansowego zezwolenie na funkcjonowanie jako zewnętrzny dostawca tj. TPP (Third Party Provider) zgodnie z unijną dyrektywą PSD2. Otwiera to drogę do rozwoju Banku oraz powiększenia jego oferty o nowe cyfrowe rozwiązania i usługi tworzone w oparciu o dane pozyskiwane z zewnętrznych źródeł.

2020-10-27

Idea Bank: positive results despite economic slowdown

Q3 2020 was another period (and on a consolidated basis, the fifth quarter) in which Idea Bank recorded a profit at both consolidated level (PLN 5.2 million) and individual level (PLN 1.3 million). The cumulative positive result since the breakthrough in this respect in Q3 2019 was PLN 54.3 million at consolidated level.

2020-10-27

Idea Bank: pozytywne wyniki mimo spowolnienia gospodarki

III kwartał 2020 r. był kolejnym okresem (a w ujęciu skonsolidowanym piątym kwartałem), w którym Idea Bank zanotował zysk zarówno na poziomie skonsolidowanym (5,2 mln zł), jak i jednostkowym (1,3 mln zł). Skumulowany dodatni wynik od przełomowego pod tym względem III kwartału 2019 r. wyniósł 54,3 mln zł na poziomie skonsolidowanym.

2020-10-15

Idea Bank 2.0. - nowe otwarcie

Idea Bank skończył właśnie 10 lat. Z tej okazji przygotowaliśmy dokument podsumowujący nasze działania w ciągu ostatnich dwóch, przełomowych lat. To był czas intensywnej pracy, tworzenia w dużej mierze nowego banku – Idea Bank 2.0.

2020-10-09

Druga edycja promocji „Plus na ZUS” w Idea Bank

Idea Bank po raz drugi wprowadza bonus Plus na ZUS dla Konta FIRMA+. Klienci przystępujący do oferty mogą odzyskać 10% wpłaconej kwoty na ZUS, jednak nie więcej niż 50 zł z sumy składek ZUS w jednym miesiącu. Maksymalna wartość bonusu to 300 zł.

2020-09-25

Idea Bank: another quarter in the black

In Q2 2020, Idea Bank continued its recovery programme and again recorded a profit at consolidated level (PLN 1 million) and at individual level (PLN 5.7 million). In total, since Q3 2019, Idea Bank’s positive result at consolidated level is PLN 49.1 million. The Bank has built up a healthy foundation to achieve sustainable profitability: interest income, risk management, cost restructuring and modernisation (digital transformation)

2020-09-24

Idea Bank kolejny kwartał na plusie

W II kwartale 2020 r. Idea Bank kontynuował program autosanacji i ponownie zanotował zysk na poziomie skonsolidowanym (1 mln zł), a także jednostkowym (5,7 mln zł). Łącznie, począwszy od III kwartału 2019 r., dodatni wynik Idea Banku na poziomie skonsolidowanym wyniósł 49,1 ml zł.

2020-07-08

Komunikat Idea Banku dotyczący usuniętej awarii bankowości internetowej

Informujemy, że dostęp do bankowości internetowej oraz mobilnej został przywrócony. Klienci mogą korzystać z usług oferowanych przez Idea Bank nie tylko w oddziałach i przez Infolinię, ale także za pomocą Idea Cloud i aplikacji mobilnej. System został uruchomiony ok. godziny 12:20 i obecnie jest poddawany dalszym pracom związanym z usunięciem pojedynczych błędów, co nie ma wpływu na możliwość realizacji transakcji.