Filtry

Kontakt dla mediów:
biuro.prasowe@ideabank.pl

Do kontaktu zapraszamy dziennikarzy. W pozostałych sprawach prosimy o kontakt z infolinią.

Biuro prasowe

2019-09-17

Idea Bank poprawia wyniki

  • Idea Bank konsekwentnie ogranicza koszty i przebudowuje model biznesowo-sprzedażowy w stronę lekkiego banku dla MSP
  • W 2 kwartale 2019 r. Bank zanotował zysk zarówno na poziomie skonsolidowanym, w wysokości 1 mln zł, jak i jednostkowym – w wysokości 41 mln zł (w I kwartale 2019 r. wyniki te były ujemne i wyniosły odpowiednio 81 mln zł i 76 mln zł)
  • Następuje stopniowa odbudowa współczynnika wypłacalności TCR: w Grupie Idea Bank wyniósł on 2,11%, a w samym Banku 3,48%
  • Idea Bank utrzymuje silną pozycję płynnościową przy spadającym koszcie depozytów
  • Proces due diligence związany z pozyskiwaniem inwestora jest kontynuowany

2019-09-16

Bezpieczniejsze logowanie już w Idea Banku! Dyrektywa PSD 2

Od kilku dni obowiązuje już nowy, bezpieczniejszy sposób logowania do bankowości internetowej oraz zwiększona ochrona transakcji kartami.
Zgodnie z unijną dyrektywą PSD2 (Payment Services Directive) wszystkie banki w Polsce zostały zobowiązane do wprowadzenia procedury tzw. silnego uwierzytelnienia, która służy zwiększeniu bezpieczeństwa Klientów korzystających z bankowości online. Nowy sposób logowania składa się z dwóch elementów.

2019-08-28

Ostrzeżenie przed nowym rodzajem cyberataków na klientów!

Bank zidentyfikował nowy sposób działania przestępców próbujących wykradać środki Klientów. Przestępcy, podszywając się pod numery infolinii, dzwonią do Klientów z prośbą o podanie kodów jednorazowych otrzymanych SMS-em.

2019-08-06

Komunikat Idea Bank w związku z raportem bieżącym nr 52/2019

Idea Bank jest spółką publiczną i zgodnie z obowiązującym prawem oraz standardami rynku finansowego na bieżąco publikuje wszystkie ważne informacje w raportach bieżących.

Wszyscy akcjonariusze Idea Bank, w tym mniejszościowi, do których należą m.in. inwestorzy profesjonalni, mieli pełną możliwość zapoznania się z wszystkimi materiałami omawianymi na ZWZ Idea Bank, w tym dotyczącymi sytuacji finansowej banku. 28 czerwca 2019 r., podczas ZWZ, żaden akcjonariusz nie głosował przeciwko uchwałom dotyczącym udzielenia absolutorium członkom organów Spółki. Zgodnie z wiedzą banku, żaden akcjonariusz nie zgłosił również sprzeciwu wobec podjętych uchwał.

2019-07-25

Wykup Obligacji podporządkowanych serii A

Idea Bank informuje, że w dniu 25 lipca 2019 r. wykupił wszystkie podporządkowane obligacje na okaziciela serii A wyemitowane w ramach Pierwszego Programu Emisji Obligacji.

Jednocześnie wraz z kwotą wykupu zostały wypłacone obligatariuszom odsetki za ostatni okres odsetkowy.

2019-06-26

Idea Bank rozpoczyna zwolnienia grupowe

  • Idea Bank zakończył konsultacje i zawarł porozumienie z przedstawicielami pracowników dotyczące przeprowadzenia zwolnień grupowych
  • Wdrażane zwolnienia grupowe są elementem procesu restrukturyzacji banku

2019-06-19

Kasoterminal #IDEAPAY z nagrodą tygodnika „Wprost”

Wprowadzony w kwietniu br. na rynek kasoterminal #ideapay zdobył nagrodę „Portfel 2019” tygodnika „Wprost” w kategorii Najbardziej Innowacyjny Produkt. Nagrodę wręczono 18 czerwca 2019 r.

„Portfele” to przyznawane od pięciu lat nagrody dla banków, firm świadczących usługi finansowe i przedsiębiorstw oferujących usługi dla tego sektora. Celem wyróżnienia jest promowanie najnowszych rozwiązań finansowych, produktów i usług na polskim rynku.

2019-06-19

Idea Bank rozpoczyna restrukturyzację

Idea Bank zaczyna proces restrukturyzacji, którego celem jest szybka odbudowa rentowności i poprawa współczynników kapitałowych.

Planowane działania restrukturyzacyjne obejmują:

- obniżenie sumy bilansowej

- ograniczenia kosztów operacyjnych, w tym zwolnienia grupowe - maksymalnie 750 osób

Szacowane oszczędności z tytułu zwolnień wyniosą w skali rocznej około 50 mln zł.

2019-06-04

Zapytanie ofertowe – wydłużenie terminu składania ofert

Idea Bank S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Przyokopowej 33, 01-208 Warszawa, w związku z ogłoszonym dnia 21 maja 2019 roku zapytaniem ofertowym dotyczącym wyboru podmiotu uprawnionego do badania jednostkowych oraz skonsolidowanych sprawozdań finansowych spółek Grupy Idea Bank S.A. za lata 2019-2023, informuje że okres składania został przedłużony o 1 dzień kalendarzowy, tj. oferty można składać do 5 czerwca 2019 roku. Pozostałe elementy i warunki składania ofert pozostają bez zmian