Od początku pandemii COVID-19 Idea Bank stara się możliwie szybko i skutecznie pomagać swoim Klientom. Nasze projekty pomocowe ewoluowały z czasem, by w najszerszy możliwy sposób zaadresować potrzeby Klientów. Poniżej przedstawiamy aktualne informacje na temat dostępnych form wsparcia.


Wakacje kredytowe od rat kapitałowo-odsetkowych dla Konsumentów
w ramach programu rządowego Tarczy 4.0

Bank uczestniczy w projekcie rządowym Tarcza 4.0 i umożliwia Klientom, którzy utracili pracę, składanie wniosków o zawieszenie spłaty rat kapitałowo - odsetkowych kredytu na okres maksymalnie do 3 miesięcy. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, takie prawo przysługuje jedynie Kredytobiorcom, którzy zawarli Umowy kredytu konsumenckiego przed 13 marca 2020 r., a termin zakończenia okresu kredytowania przypada po upływie 6 miesięcy od tej daty.

Wakacje kredytowe od spłat rat kapitałowych - 18 marca – 30 września br.

Od 1 października 2020 r. Idea Bank zaprzestaje przyjmowania wniosków przedsiębiorców o wakacje kredytowe od spłat rat kapitałowych. Oznacza to, że wnioski takie przyjmowane są do 30 września 2020 r. włącznie, a po tym terminie każdy wniosek będzie rozpatrywany zgodnie z obowiązującą w Banku polityką kredytową.

Tarcza Finansowa PFR dla firm i pracowników

Idea Bank jest również partnerem programu Tarczy Finansowej PFR, w której przedsiębiorcy do 31 lipca 2020 r. mogli zgłaszać wnioski o subwencje dla mikro, małych i średnich firm. Wprawdzie, zgodnie z rozwiązaniami przyjętymi przez rząd, już nie można kierować nowych wniosków do PFR, jednak Klienci nadal mają możliwość składania:
- reklamacji standardowymi kanałami dostępnymi dla reklamacji w Idea Bank;
- odwołań do częściowo pozytywnych decyzji dotyczących przyznanych subwencji przez system Bankowości Internetowej Idea Cloud.
Odwołania można składać w ciągu dwóch miesięcy od daty złożenia wniosku. Szczegółowe daty dotyczące przyjmowania reklamacji i odwołań są dostępne na stronie Polskiego Funduszu Rozwoju.

Chargeback

Pandemia koronawirusa oznacza m.in. utrudnienia dla Klientów, którzy wcześniej opłacili kartą płatniczą wyjazd urlopowy, a ich wakacje nie doszły do skutku. Dlatego informujemy, że każdy Klient, któremu dostawca usługi w związku z COVID-19 odmówił zwrotu kosztów opłaconych kartą, może skorzystać z usługi chargeback w Banku. Jednak przed uruchomieniem procedury, należy udokumentować odmowę zwrotu poniesionych kosztów, wydaną przez dostawcę.
Ze względu na ryzyko uruchamiania dwóch równoległych ścieżek dochodzenia należności (bezpośrednio u dostawcy lub za pośrednictwem banku), każdy wniosek o procedurę chargeback będzie analizowany indywidualnie.Lokaty Idea Bank

Konsekwencje gospodarcze pandemii COVID-19 nie pozostały bez wpływu na decyzje Rady Polityki Pieniężnej, dotyczące obniżenia podstawowych stóp procentowych, aby wspomóc gospodarkę w procesie wychodzenia z kryzysu.
Decyzja Rady Polityki Pieniężnej przełożyła się między innymi na obniżenie poziomu oprocentowania lokat w bankach. Idea Bank stara się dbać o oszczędności Klientów i udostępnia lokaty z atrakcyjnym oprocentowaniem.

Placówki Idea Bank

Mimo panującej pandemii, nasi Klienci mogą cały czas korzystać ze wszystkich placówek Banku. Zmianie ulegały jedynie godzinny otwarcia poszczególnych oddziałów. Wszystkie placówki Idea Bank są w pełni dostosowane do wymogów epidemicznych.
Pełna lista placówek Idea Bank: https://www.ideabank.pl/oddzialy