Mikro-, małe i średnie firmy potrzebują pieniędzy na zakup wyposażenia – maszyn produkcyjnych, urządzeń, programów komputerowych. Na tego rodzaju zakupy mogą otrzymać dotację z funduszy unijnych. Zanim jednak przedsiębiorca złoży o nią wniosek, powinien przemyśleć, jakie efekty chce osiągnąć dzięki inwestycji oraz jak wpłynie ona na jego pozycję na rynku.

Dofinansowanie unijne przeznaczone jest dla firm, które chcą kupić maszyny, urządzenia lub oprogramowanie i dzięki temu wprowadzić na rynek nowe produkty czy usługi, lepsze od oferowanych dotychczas przez siebie i konkurencję. Największe szanse na otrzymanie dotacji ma ta firma, która dzięki inwestycji zwiększy swoją konkurencyjność co najmniej na terenie województwa. Przedsiębiorstwa powinny dążyć do tego, by ich produkty czy usługi wyróżniały się na tle konkurencji nie tylko w skali regionu, ale też całego kraju. Im nowsza technologia, im lepszy pomysł na nowy produkt i im większe zapotrzebowanie klientów, tym większa szansa na otrzymanie dotacji. Aby skutecznie ubiegać się o dotacje unijne na inwestycje, należy więc szczegółowo zaplanować, co chcemy osiągnąć, oraz zastanowić się, jak wpłynie to na pozycję firmy w skali regionu czy też kraju.

 

Na jakie cele można otrzymać dotację

Poniżej przedstawiamy rodzaje wydatków, które można dofinansować w ramach dotacji. Za przykład posłuży nam mała firma z branży medycznej.

Klinika medycyny estetycznej w Krakowie, zatrudniająca 8 pracowników, chciałaby wyróżnić się wśród klinik w województwie i zaoferować klientom nową usługę. Jednak sprzęt medyczny nowej generacji jest bardzo drogi – na planowane zakupy zarząd kliniki chciałby uzyskać częściowe dofinansowanie. Prezes firmy wie, że w województwie będzie można się starać o dotację na zakup maszyn, urządzeń i oprogramowania.

 • Zakup maszyn i urządzeń do produkcji lub świadczenia usług
Prezes kliniki medycyny estetycznej chce kupić nowy laser, który pozwoli mu wprowadzić do oferty nową usługę – laserowe leczenie oparzeń. Taką usługę świadczy tylko jedna klinika medycyny estetycznej w Polsce. Laser jest obecny na rynku światowym dopiero od 3 lat. Nowy sprzęt pozwoli na zwiększenie zakresu usług i zdobycie nowych klientów.

 • Prace remontowo-budowlane – zawsze w powiązaniu z kupowanymi urządzeniami
Klinika ma w swojej siedzibie nieużywane pomieszczenie. Prezes zadecydował, że w tym pomieszczeniu postawi nowy sprzęt. Żeby jednak to zrobić, musi je wyremontować. Pomieszczenie musi być odpowiednio dostosowane – planowany do zakupu laser potrzebuje odpowiednich przyłączy elektrycznych, co wymaga realizacji prac remontowych.

 • Zakup oprogramowania
W klinice nie ma systemu do elektronicznej obsługi pacjentów – pacjenci nie mogą zapisać się na wizytę online. W ramach inwestycji zarząd planuje zakup komputerów i odpowiedniego oprogramowania oraz wprowadzenie możliwości rejestracji na wizyty przez Internet.


Czego nie można kupić za środki z dotacji?

Dotacje nie mogą być przeznaczone na:

 • zakupy nieuzasadnione, niezwiązane bezpośrednio z zaplanowanym projektem,
 • środki transportu – wyłączając pojazdy specjalistyczne,
 • podatek VAT – w przypadku gdy przedsiębiorca może go odzyskać,
 • maszyny i urządzenia używane, jeżeli ich zakup był wcześniej finansowany z funduszy unijnych.

 

Jaka jest wysokość dotacji?

Przedsiębiorca może uzyskać aż do 85% dofinansowania.

Wysokość dofinansowania zależy od:

 • wielkości firmy – wyższe dofinansowanie otrzymają małe firmy, niższe – firmy średnie,
 • województwa – wysokość dofinansowania będzie zależeć od miejsca realizacji inwestycji,
 • regulaminów ogłaszanych przez instytucje zarządzające dotacjami.

 

Skąd pozyskać dofinansowanie?

Dotacje na zakup maszyn i urządzeń można otrzymać w ramach programów krajowych i regionalnych (realizowanych w poszczególnych województwach). Informacje o aktualnych naborach projektów można znaleźć na stronie www.funduszeeuropejskie.gov.pl.

Dotacje na zakup maszyn, urządzeń i oprogramowania

Jak przygotować się do uzyskania dotacji na zakup maszyn, urządzeń lub oprogramowania?

 1. Określ swoje potrzeby – zastanów się, jak planowane przez Ciebie inwestycje wpłyną na rozwój Twojej firmy.
 2. Zbadaj rynek – przemyśl, czy dzięki inwestycji wyróżnisz się na tle konkurencji.
 3. Znajdź dofinansowanie dla swojego pomysłu – skorzystaj z pomocy konfiguratora dotacji na www.ideabank.pl/fundusze-europejskie-dotacje-unijne-dla-firm.
 4. Przygotuj wniosek o dofinansowanie.
 5. Znajdź odpowiedni dla siebie nabór projektów, złóż wniosek i oczekuj na wyniki oceny.

 

Udostępnij ten artykuł znajomym!