09.10.2020

Druga edycja promocji „Plus na ZUS” w Idea Bank

Idea Bank po raz drugi wprowadza bonus Plus na ZUS dla Konta FIRMA+. Klienci przystępujący do oferty mogą odzyskać 10% wpłaconej kwoty na ZUS, jednak nie więcej niż 50 zł z sumy składek ZUS w jednym miesiącu. Maksymalna wartość bonusu to 300 zł.

5 października 2020 r. Idea Bank rozpoczął drugą edycję promocji Plus na ZUS dla posiadaczy Konta FIRMA+.

Aby skorzystać z propozycji wystarczy otworzyć w Idea Banku rachunek rozliczeniowy Konto FIRMA+ z kartą debetową i dostępem do Bankowości Internetowej Idea Cloud. W okresie 14 dni od zawarcia umowy o Konto FIRMA+ należy wypełnić formularz zgłoszenia umieszczony w Bankowości Internetowej oraz zaakceptować regulamin promocji.
Bank poinformuje Klienta o fakcie przystąpienia do oferty premiowej za pośrednictwem Bankowości Internetowej oraz w wiadomości wysłanej na jego adres e-mail.

Z nowego bonusu mogą skorzystać osoby, które w okresie 6 miesięcy przed datą złożenia wniosku nie posiadały  w Idea Banku rachunku prowadzonego dla jednoosobowej działalności gospodarczej oraz te, które wcześniej nie były uczestnikami promocji „Premiowanie za bankowanie” prowadzonej przez bank. Szczegółowe informacje o warunkach i włączeniach znajdują się w Regulaminie Sprzedaży Premiowej „Plus na ZUS”.

Warunki otrzymania bonusu/premii za dany miesiąc:

  • posiadanie rachunku (Konto FIRMA+) do dnia wypłaty premii,
  • posiadanie co najmniej jednej aktywnej karty debetowej wydanej do rachunku na koniec miesiąca, za który naliczana jest premia oraz
  • opłacenie składek ZUS za pośrednictwem rachunku w miesiącu, za który naliczana jest premia,
  • utrzymanie wszystkich zgód marketingowych do końca miesiąca, za który naliczana jest premia.

Aby skorzystać z nowej promocji, należy do niej przystąpić najpóźniej do 31 stycznia 2021 r.

Więcej informacji na stronie: https://ideabank.pl/firma-plus