Oprocentowanie0,01%

Lokata CLOUD-BIZNES

  • oprocentowanie 0,01% w skali roku
  • okres lokaty to 3 miesiące
  • kwota lokaty już od 500 zł do 1 000 000 zł

Oprocentowanie Lokaty jest stałe i wynosi 0,01% w skali roku dla Lokaty zakładanej na 3 miesiące.

Klienci posiadający konto w Idea Bank mogą założyć lokatę za pośrednictwem bankowości elektronicznej. Wystarczy zalogować się do systemu i przejść do zakładki z lokatami.

Jak dbamy o bezpieczeństwo

Idea Bank
Uwierzytelnienie biometryczne w aplikacji mobilnej
Idea Bank
Szyfrowane połączenie https
Idea Bank
Możliwość powiązania urządzenia zaufanego ze swoim kontem, aby uprościć logowanie
Idea Bank
Unikalny system ochrony IBM Trusteer


Lokata CLOUD-BIZNES (dalej „Lokata”) zakładana jest na 3 miesiące. Kapitalizacja odsetek następuje na koniec Okresu Umownego. Otwarcie Lokaty jest możliwe pod warunkiem prowadzenia przez Idea Bank S.A. („Bank”) Rachunku Rozliczeniowego dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w złotych polskich („Rachunek”) na rzecz Posiadacza Rachunku. W momencie składania Wniosku, Posiadacz Rachunku powinien zapewnić na Rachunku, z którego będzie zasilał rachunek Lokaty, środki co najmniej w wysokości wskazanej we Wniosku o założenie Lokaty. Oprocentowanie Lokaty jest stałe i wynosi 0,01% w skali roku dla Lokaty zakładanej na 3 miesiące. Minimalna kwota Lokaty to 500 zł, maksymalna 1 000 000 zł. Zerwanie Lokaty przed upływem Okresu Umownego skutkuje zwrotem wpłaconych środków pieniężnych w ramach Lokaty. W przypadku zerwania Lokaty przed upływem Okresu Umownego, Bank nie nalicza ani nie wypłaca odsetek. Zaprezentowane informacje mają charakter informacyjny i nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego. Szczegóły w Tabeli Oprocentowania aktualnie oferowanych lokat bankowych w PLN dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą dostępnej na stronie www.ideabank.pl oraz w oddziałach Idea Bank S.A.