Oprocentowanie0,20%

Lokata PING-PONG BIZNES
- produkt wycofany z oferty

  • oprocentowanie – 0,20% w skali roku
  • kwota lokaty już od 500 zł do 20 000 zł
  • krótki okres umowny lokaty – jeden dzień
  • Oprocentowanie – 0,20% w skali roku
  • Kwota minimalna to tylko 500 złotych, maksymalna 20 000 zł
  • Lokata tylko na jeden dzień
  • Lokata dostępna z kontem dla jednoosobowych działalności gospodarczych w Idea Banku

Jak dbamy o bezpieczeństwo

Idea Bank
Uwierzytelnienie biometryczne w aplikacji mobilnej
Idea Bank
Szyfrowane połączenie https
Idea Bank
Możliwość powiązania urządzenia zaufanego ze swoim kontem, aby uprościć logowanie
Idea Bank
Unikalny system ochrony IBM Trusteer


Lokata PING-PONG-BIZNES (dalej: "Lokata") z oprocentowaniem stałym 0,20% w skali roku dla Lokaty zakładanej na okres jednego dnia kalendarzowego, z kapitalizacją odsetek na koniec Okresu Umownego. Z Lokaty może skorzystać wyłącznie Posiadacz Rachunku, który posiada Rachunek Rozliczeniowy dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, prowadzony w złotych polskich w Idea Bank S.A. (dalej „Rachunek”). Lokata może zostać opłacona wyłącznie z tego Rachunku. Minimalna kwota Lokaty to 500 zł, maksymalna kwota Lokaty to 20 000 zł. Idea Bank S.A. (dalej „Bank”) otworzy Lokatę o godzinie 21.00 w dniu, w którym Posiadacz Rachunku złożył Wniosek o otwarcie tej Lokaty i zapewnił środki na jej otwarcie. Bank zwróci kwotę Lokaty powiększoną o naliczone odsetki w następującym po nim dniu, nie później niż o godzinie 9:00. Jeżeli Posiadacz Rachunku złożył w danym dniu Wniosek o otwarcie Lokaty po godzinie 20.59, to Bank otworzy Lokatę dopiero w następnym dniu. Klient może posiadać w danym momencie tylko jedną Lokatę PING-PONG BIZNES. Zaprezentowane informacje mają charakter informacyjny i nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego. Szczegóły w Tabeli Oprocentowania aktualnie oferowanych lokat bankowych w PLN dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, dostępnej na stronie www.ideabank.pl