Oprocentowanie nawet2,50%

Lokata PRZEDSIĘBIORCZA PLUS

 • nawet 2,50% w skali roku
 • już od 20 000,01 zł do 100 000 zł
 • krótki okres lokaty 1 miesiąc
 • tylko dla nowych klientów
 • Lokata dla nowych klientów - osób fizycznych oraz osób fizycznych prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą
 • Specjalnie dla przedsiębiorców: wysokie oprocentowanie 2,50% w skali roku
 • Wystarczy już kwota pomiędzy 20 000,01 zł, a 100 000 zł
 • Aby otrzymać 2,50% na lokacie należy opłacić lokatę i przesłać do Idea Banku mailem lub pocztą tradycyjną kopię wpisu do ewidencji oraz numery NIP i REGON - oprocentowanie zostanie podwyższone do 2,50%
 • W przypadku niespełnienia powyższego warunku oprocentowanie wyniesie 1,25% w skali roku
Aby założyć Lokatę Przedsiębiorczą Plus wystarczy:

 • wypełnić prosty wniosek online
 • następnie na maila otrzymasz numer rachunku do wpłaty środków na lokatę
 • po opłaceniu wniosku, lokata zostanie aktywowana
 • po opłaceniu lokaty prześlij do Idea Bank mailem lub pocztą tradycyjną kopię wpisu do ewidencji oraz numery NIP i REGON – oprocentowanie zostanie podwyższone do 2,50%
 • równolegle otrzymasz dostęp do bankowości elektronicznej, dzięki czemu będziesz mógł kontrolować swoje środki i wnioskować o inne lokaty oraz produkty bankowe

Jak dbamy o bezpieczeństwo

Idea Bank
Uwierzytelnienie biometryczne w aplikacji mobilnej
Idea Bank
Szyfrowane połączenie https
Idea Bank
Możliwość powiązania urządzenia zaufanego ze swoim kontem, aby uprościć logowanie
Idea Bank
Unikalny system ochrony IBM Trusteer


Lokata PRZEDSIĘBIORCZA PLUS (dalej „Lokata”) z oprocentowaniem stałym 1,25% w skali roku, na 1 miesiąc, z kapitalizacją odsetek, które powiększą kwotę kapitału o kwotę należnych odsetek na koniec Okresu Umownego. Lokata zakładana jest dla osób fizycznych, a udokumentowanie przez Klienta faktu prowadzenia działalności gospodarczej skutkuje podwyższeniem oprocentowania Lokaty od daty jej założenia do wysokości 2,50% w skali roku. Minimalna kwota Lokaty to 20 000,01 zł, maksymalna 100 000 zł. Z Lokaty może tylko skorzystać tylko nowy klient Idea Bank S.A. (dalej „Bank”), tj. klient, który do momentu poprzedzającego złożenie Wniosku o założenie Lokaty nie zawarł z Bankiem Umowy Produktowej lub nie złożył Wniosku (w rozumieniu właściwego Regulaminu prowadzenia rachunków bankowych, świadczenia usług bankowości elektronicznej oraz wydawania i używania debetowych kart płatniczych w Idea Banku S.A., obowiązującego odpowiednio dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą albo dla klientów indywidualnych) albo Regulaminu prowadzenia rachunków bankowych, świadczenia usług bankowości elektronicznej oraz wydawania i używania debetowych kart płatniczych w Idea Bank S.A. oddział Lion’s Bank w Warszawie dla klientów indywidualnych dostępnego na stronie www.lionsbank.pl. Klient może założyć maksymalnie jedną Lokatę. Zerwanie Lokaty przed upływem Okresu Umownego skutkuje zwrotem wpłaconych środków pieniężnych w ramach Lokaty. W przypadku zerwania Lokaty przed upływem Okresu Umownego, Bank nie nalicza ani nie wypłaca odsetek. Zaprezentowane informacje mają charakter informacyjny i nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego. Szczegóły w Tabeli Oprocentowania aktualnie oferowanych lokat bankowych w PLN dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, dostępnej na stronie www.ideabank.pl.