Oprocentowanie do0,50%

Lokata WALUTOWA-BIZNES
- produkt wycofany z oferty

  • lokata w euro
  • okres lokaty to 3, 6 lub 12 miesięcy
  • kwota lokaty to 100 EUR do 500 000 EUR
Okres Umowy Oprocentowanie w skali roku, EUR
3 miesiące 0,35%
6 miesięcy 0,40%
12 miesięcy 0,50%


  • okres lokaty to 3, 6 lub 12 miesięcy
  • produkt przeznaczony wyłącznie dla Posiadaczy Rachunku Rozliczeniowego dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, prowadzonego w walucie euro (EUR) 

Jak dbamy o bezpieczeństwo

Idea Bank
Uwierzytelnienie biometryczne w aplikacji mobilnej
Idea Bank
Szyfrowane połączenie https
Idea Bank
Możliwość powiązania urządzenia zaufanego ze swoim kontem, aby uprościć logowanie
Idea Bank
Unikalny system ochrony IBM Trusteer


Lokata WALUTOWA-BIZNES (zwana dalej „Lokatą”) z oprocentowaniem stałym w skali roku. Lokata w walucie euro (EUR) może być zawarta na okres 3, 6 lub 12 miesięcy. Kapitalizacja odsetek następuje na koniec Okresu Umownego. Lokata może być zawarta w euro (EUR). Minimalna kwota Lokaty to 100 EUR, maksymalna 500 000 EUR. Lokata dostępna jest dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą posiadających Rachunek Rozliczeniowy (dalej „Rachunek”) prowadzony przez Idea Bank S.A. w walucie, w której ma być otwarta Lokata WALUTOWA na rzecz Posiadacza Rachunku, z którego to Rachunku musi być dokonane zasilenie Lokaty. Oprocentowanie Lokaty zakładanej w euro (EUR) wynosi 0,35% w skali roku dla Lokaty zakładanej na 3 miesiące, 0,40% w skali roku dla Lokaty zakładanej na 6 miesięcy, 0,50% w skali roku dla Lokaty zakładanej na 12 miesięcy. W przypadku zerwania Lokaty przed upływem Okresu Umownego, Bank nie nalicza ani nie wypłaca odsetek. Zaprezentowane informacje mają charakter informacyjny i nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego. Szczegóły w Tabeli Oprocentowania aktualnie oferowanych lokat bankowych dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą dostępnej na stronie www.ideabank.pl oraz w oddziałach Idea Bank S.A