Oprocentowanie 3,00%

Lokata PRZEDSIĘBIORCZA

 • 3,00% w skali roku
 • już od 500 zł do 20 000 zł
 • krótki okres lokaty - 1 miesiąc
 • tylko dla nowych klientów
 • Lokata dla nowych klientów - osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą
 • Wysokie oprocentowanie specjalnie dla przedsiębiorców – 3,00% w skali roku
 • Wystarczy już kwota pomiędzy 500 zł, a 20 000 zł,
 • Aby otrzymać 3,00% na lokacie należy opłacić lokatę i przesłać do Idea Banku mailem lub pocztą tradycyjną kopię wpisu do ewidencji oraz numery NIP i REGON - oprocentowanie zostanie podwyższone do 3,00%
 • W przypadku niespełnienia powyższego warunku oprocentowanie wyniesie 1,25% w skali roku
Jeżeli posiadasz już konto firmowe w Idea Bank lokatę założysz poprzez bankowość elektroniczną.

Jeżeli nie jesteś naszym klientem, wniosek o Konto Firma To Ja z lokatą składasz online i wybierasz sposób aktywacji konta, który jest dla Ciebie najwygodniejszy:

 • podpisanie umowy w obecności kuriera
 • aktywacja online przelewem z innego rachunku - cały proces zajmie nawet jeden dzień
 • wizyta w oddziale

Jak dbamy o bezpieczeństwo

Idea Bank
Maskowane hasło dostępu
Idea Bank
Szyfrowane połączenie https
Idea Bank
Autoryzacje operacji poprzez hasła SMS
Idea Bank
Wiadomości wysyłane
z podpisem elektronicznym


Lokata PRZEDSIĘBIORCZA (dalej „Lokata”) z oprocentowaniem stałym 1,25% w skali roku, na 1 miesiąc, z kapitalizacją odsetek, które powiększą kwotę kapitału o kwotę należnych odsetek na koniec Okresu Umownego. Lokata zakładana jest dla osób fizycznych, a udokumentowanie przez klienta faktu prowadzenia działalności gospodarczej skutkuje podwyższeniem oprocentowania Lokaty od daty jej założenia do wysokości 3,00% w skali roku. Minimalna kwota Lokaty to 500 zł, maksymalna 20 000 zł. Z Lokaty może tylko skorzystać tylko nowy klient Idea Bank S.A. (dalej „Bank”), tj. klient który do momentu poprzedzającego złożenie Wniosku o założenie Lokaty nie zawarł z Bankiem Umowy Produktowej lub nie złożył Wniosku (w rozumieniu właściwego Regulaminu prowadzenia rachunków bankowych, świadczenia usług bankowości elektronicznej oraz wydawania i używania debetowych kart płatniczych w Idea Banku S.A., obowiązującego odpowiednio dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą albo dla klientów indywidualnych) albo Regulaminu prowadzenia rachunków bankowych, świadczenia usług bankowości elektronicznej oraz wydawania i używania debetowych kart płatniczych w Idea Bank S.A. oddział Lion’s Bank w Warszawie dla klientów indywidualnych dostępnego na stronie www.lionsbank.pl. Klient może założyć maksymalnie jedną Lokatę. Zerwanie Lokaty przed upływem Okresu Umownego skutkuje zwrotem wpłaconych środków pieniężnych w ramach Lokaty. W przypadku zerwania Lokaty przed upływem Okresu Umownego, Bank nie nalicza ani nie wypłaca odsetek. Zaprezentowane informacje mają charakter informacyjny i nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego. Szczegóły w Tabeli Oprocentowania aktualnie oferowanych lokat bankowych w PLN dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, dostępnej na stronie www.ideabank.pl.