Prowadzenie0 zł

Konto IDEALNA FIRMA
dla spółek

 • 0 zł za prowadzenie konta przy miesięcznych wpływach 1 000 zł lub utrzymaniu średniego salda na poziomie minimum 1 500 zł
 • bezpłatne przelewy krajowe internetowe w systemie Elixir
 • darmowe wpłaty w ponad 1 000 wpłatomatach

Konto IDEALNA FIRMA to konto firmowe przygotowane z myślą o spółdzielniach, wspólnotach mieszkaniowych, stowarzyszeniach, związkach zawodowych, spółkach, przedsiębiorstwach państwowych oraz instytucjach samorządowych, tj. osób prawnych, jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej, którym ustawa przyznaje zdolność prawną, lub wspólnikach spółki cywilnej.

Możesz założyć konto przez internet, a jego otwarcie jest darmowe. Do uzyskania bezpłatnej obsługi wystarczy po prostu z niego korzystać - co miesiąc wpłacać na rachunek chociaż 1 000 zł.

W Idea Banku przyjęliśmy zasadę, że podstawowe usługi zawsze powinny być bezpłatne – dlatego zakładając Konto IDEALNA FIRMA możesz liczyć też na darmowe krajowe przelewy internetowe w systemie Elixir oraz możliwość dokonywania wpłat w ogólnopolskiej sieci wpłatomatów liczącej ponad tysiąc maszyn.

Do założenia rachunku IDEALNA FIRMA nie trzeba zbędnych formalności, wystarczy kilka minut, aby złożyć wniosek o konto- w oddziale banku lub przez internet.

Idea Hub, w których będziesz mógł spokojnie popracować z kubkiem gorącej kawy, a nawet wynająć, również bezpłatnie, salę konferencyjną na spotkania ze swoimi klientami.

Jeżeli natomiast chcesz przyjmować płatności kartą, mamy dla Ciebie przygotowane specjalne rozwiązanie – mobilny kasoterminal. Urządzenie to łączy funkcje kasy fiskalnej i terminala płatniczego, dzięki czemu przyjmowanie opłat staje się prostsze niż dotychczas.

Ponadto mamy dla Ciebie w ofercie dwa rodzaje terminali płatniczych Elavon i SumUp. Elavon to tradycyjny terminal POS, natomiast SumUp to mobilny terminal płatniczy, który podłączysz do swojego telefonu. U obu partnerów wynegocjowaliśmy dla naszych klientów posiadających konta firmowe preferencyjne warunki, niedostępne w standardowej, rynkowej ofercie. Szczegóły znajdziesz tutaj.

Konto IDEALNA FIRMA przeznaczone jest dla:
 • przedsiębiorstw państwowych
 • spółek komandytowo-akcyjnych
 • spółek komandytowych
 • spółek akcyjnych
 • spółek jawnych,
 • spółek z o.o.
 • spółek partnerskich
 • spółek cywilnych
 • spółdzielni
 • związków zawodowych
 • stowarzyszeń
 • wspólnot mieszkaniowych
 • instytucji samorządowych
tj. osób prawnych, jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej, którym ustawa przyznaje zdolność prawną, lub wspólników spółki cywilnej.
 • Wypełnij prosty formularz na stronie ideabank.pl
 • Jeśli rachunek główny Idealna Firma zakładasz po raz pierwszy, przygotuj odpowiednie dokumenty (informację o nich otrzymasz na bieżąco podczas składania wniosku o konto)
 • Umowę potwierdzisz w oddziale banku w dogodnym dla siebie terminie lub za pośrednictwem kuriera
 • Opłata za założenie Konta IDEALNA FIRMA: 0 zł
 • Opłata miesięczna za prowadzenie Konta IDEALNA FIRMA: 0 zł pod warunkiem comiesięcznego wpływu na rachunek środków w wysokości 1 000 zł lub utrzymywania średniomiesięcznego salda w wysokości co najmniej 1 500 zł. W przeciwnym razie opłata za prowadzenie konta wyniesie 9,99 zł

Jak dbamy o bezpieczeństwo

Idea Bank
Maskowane hasło dostępu
Idea Bank
Szyfrowane połączenie https
Idea Bank
Autoryzacje operacji poprzez hasła SMS
Idea Bank
Wiadomości wysyłane
z podpisem elektronicznym


Rachunek rozliczeniowy „Konto IDEALNA FIRMA” (dalej „Konto”) przeznaczony jest dla osób prawnych, jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej, którym ustawa przyznaje zdolność prawną, lub wspólników spółki cywilnej. Opłata miesięczna za prowadzenie Konta wynosi 0 zł pod warunkiem comiesięcznego wpływu na Konto w formie wpłaty gotówkowej lub przelewu (w tym wpłaty we wpłatomacie) środków w wysokości 1 000 zł lub w przypadku utrzymania w danym miesiącu na Koncie średniego miesięcznego salda na poziomie minimalnym 1500 zł. W przeciwnym razie opłata za prowadzenie Konta wyniesie 9,99 zł. W wypadku wykonania w danym miesiącu transakcji bezgotówkowych kartą płatniczą, wydawaną do rachunku rozliczeniowego, na łączną kwotę nie niższą niż a)300zł dla kart wydanych do Konta prowadzonego na podstawie umowy zawartej do dnia 4 stycznia 2013 r. lub b)400 zł dla kart wydanych do Konta prowadzonego na podstawie umowy zawartej od dnia 5 stycznia 2013 r. opłata za obsługę karty wynosi 0zł. Jeżeli łączna kwota transakcji bezgotówkowych w danym miesiącu kalendarzowym, wskazana w punkcie a lub b, jest niższa, opłata za obsługę karty wynosi 4,99 zł. W razie wydania do rachunku drugiej i kolejnych kart debetowych, warunki wskazane w zdaniach poprzednich mają zastosowanie do każdej wydanej karty debetowej odrębnie. Szczegóły dotyczące Konta IDEALNA FIRMA zawarte są w Regulaminie prowadzenia rachunków bankowych, świadczenia usług bankowości elektronicznej oraz wydawania i używania debetowych kart płatniczych w Idea Bank S.A. dla jednostek organizacyjnych, Tabeli Opłat i Prowizji dla rachunków rozliczeniowych prowadzonych w złotych polskich dla jednostek organizacyjnych oraz Tabeli Oprocentowania Rachunków dla jednostek organizacyjnych na www.ideabank.pl.