Idea Bank digitalizuje procesy i ofertę

  • W 1 kwartale 2020 r. Idea Bank kontynuował program autosanacji, dzięki czemu już czwarty kwartał z rzędu zanotował zysk na poziomie skonsolidowanym – w wysokości 1,7 mln zł
  • W ujęciu jednostkowym Bank zanotował stratę w wysokości -31,6 mln zł, która jest efektem zdarzeń jednorazowych w wysokości -32,5 mln zł (na poziomie jednostkowym). Po wyłączeniu one-offs Bank zanotował zysk 0,9 mln zł
  • Bank aktywnie wspiera swoich Klientów w trudnym okresie pandemii. Uruchomione jeszcze w marcu wakacje kredytowe objęły już 7,6 tys. firm na łączną kwotę przeszło 800 mln zł, a w ramach Tarczy Antykryzysowej PFR z subwencji skorzystało do tej pory 1,8 tyś. klientów Banku, którzy otrzymali wsparcie łącznie w wysokości 140 mln zł
  • Proces redukcji kosztów postępuje (ich docelowy poziom to 100 mln zł rok do roku). Koszty finansowania spadły o 0,76 pkt. proc. w stosunku do kwietnia 2019 r.
  • Idea Bank konsekwentnie digitalizuje swoje działania – prace nad pełną bankowością mobilną dla SME są zaawansowane, postępuje migracja z placówek do kanałów online oraz automatyzacja procesów wewnętrznych
  • Bank jest dobrze przygotowany technologicznie do wyzwań gospodarki post-pandemicznej: blisko 92% pracowników centrali funkcjonuje stale w trybie pracy zdalnej

- Sektor bankowy na całym świecie stoi przed bezprecedensowym wyzwaniem: musi zapewnić wsparcie dla Klientów biznesowych, z dnia na dzień zmuszonych do masowego zawieszenia działalności, pamiętając równocześnie o konieczności zachowania własnej stabilności, tak by na kryzys gospodarczy nie nałożył się kryzys finansowy. Wszystko to dzieje się w niezwykle niepewnym otoczeniu i w rygorach regulacyjnych zakorzenionych w czasach przedpandemicznych – mówi Prezes Idea Bank, Jerzy Pruski. – Dzięki podjętym rok temu bardzo trudnym decyzjom i wprowadzeniu programu autosanacji, Idea Bank jest dziś elastyczny i kosztowo lekki, dzięki czemu może oferować sektorowi MŚP produkty nowoczesne i tanie. Jesteśmy też technologicznie gotowi na stopniową automatyzację procesów, a także pracę zdalną, co przetestowaliśmy z dobrym efektem w ostatnich tygodniach. To jest nasz strategiczny kierunek rozwoju – dodaje Prezes Pruski.

Od samego początku tzw. zamrożenia gospodarki Bank analizuje potrzeby swoich Klientów i udziela im aktywnie wsparcia. Idea Bank był jednym z pierwszych, które wprowadziły program wakacji kredytowych otwierający przedsiębiorcom drogę do przesunięcia w czasie rat spłacanych kredytów. Program ten jest na bieżąco uaktualniany w reakcji na pojawiające się postulaty naszych Klientów, dotyczące niektórych szczególnych warunków korzystania z finansowania w Idea Bank. Klienci Banku mogą też skorzystać z Tarczy Antykryzysowej PFR w postaci częściowo zwrotnych subwencji zmniejszających negatywne skutki zatrzymania obiegu gospodarczego.

Kluczowym wyróżnikiem Idea Bank pozostaje wyznaczanie trendów w zakresie korzystania z nowoczesnych technologii, dzięki czemu Bank zbudował solidne fundamenty pod strategię digitalizacji usług. Klienci Idea Banku od wielu miesięcy korzystają z ułatwień, do jakich dostęp otworzyło wdrożenie Idea Cloud, a sam Bank jest obecny w chmurze publicznej i współtworzył standardy PolishCloud. Kolejnymi etapami tego procesu będą m. in. pełna Mobilna Bankowość dla MŚP oraz automatyzacja procesów, połączona z ich stopniową migracją z oddziałów do kanałów online.

- Wszystkie te pozytywne działania i zmiany są możliwe dzięki nadzwyczajnej konsekwencji, z jaką wprowadziliśmy i kontynuujemy proces autonaprawy. Udało się nam stworzyć zdrową organizację, wewnętrznie dobrze skalibrowaną i odporną na wstrząsy zewnętrzne. Elastycznie reagujemy na zmiany koniunktury. Co istotne, w przeciwieństwie do wielu innych banków, mamy wciąż przestrzeń do absorpcji obniżek stóp procentowych przez RPP. Nie mogę powiedzieć, że przyszłość makroekonomiczna rysuje się w optymistycznych barwach, ale mogę stwierdzić, że jesteśmy w maksymalny możliwy sposób przygotowani na aktualne wyzwania – podkreśla Prezes Idea Banku.