04.12.2020

Idea Bank gotowy do wsparcia firm w ramach Tarczy Finansowej PFR 2.0

 

Idea Bank deklaruje gotowość udostępnienia swoim klientom możliwości składania wniosków o subwencje w ramach Tarczy Finansowej 2.0 Polskiego Funduszu Rozwoju SA. Bank z sukcesem uczestniczył w pierwszej edycji tego programu, dzięki której niemal 4800 klientów Idea Bank uzyskało wsparcie w łącznej kwocie ponad 350 mln zł.

Nowa odsłona Tarczy PFR obejmuje wsparcie dla mikroprzedsiebiorców, małych, średnich oraz dużych firm, na które przeznaczono łącznie 35 mld zł.  Zgodnie z aktualnymi planami, aplikacje będzie można składać już od 15 stycznia 2021 r. Szczegóły udostępnianego firmom wsparcia zostaną precyzyjnie określone po uzyskaniu notyfikacji ze strony Komisji Europejskiej potwierdzającej zgodność planowanych działań z prawem unijnym oraz ostatecznym wytypowaniu branż objętych Tarczą 2.0 przez Radę Ministrów.

Podobnie jak miało to miejsce w pierwszej fali pandemii i związanego z nią lockdownu, Idea Bank jest gotowy, aby aktywnie włączyć się do projektu pomocowego PFR i przyjmować wnioski od swoich klientów w ramach Tarczy 2.0 za pośrednictwem Bankowości Internetowej Idea Cloud. 

- Z pewnością wielu klientów naszego banku będzie zainteresowanych uzyskaniem wsparcia w ramach Tarczy 2.0 PFR. Obrót gospodarczy jest jedną z ofiar pandemii, dlatego tym ważniejsze jest jak najszybsze dotarcie z pomocą do firm, szczególnie z branż najmocniej dotkniętych skutkami częściowego zamrożenia gospodarki - mówi Jerzy Pruski, Prezes Idea Banku.  – Wspieranie naszych klientów w tym trudnym dla nas wszystkich czasie jest oczywistym priorytetem Idea Bank. Z pewnością pomocne będą doświadczenia zdobyte w pierwszej odsłonie programu. Mamy gotowy system, procedury, a także przeszkolonych pracowników, gotowych do natychmiastowego włączenia się do zorganizowanej przez PFR akcji pomocowej - dodaje.

Od początku trwania pandemii Idea Bank aktywnie wspiera swoich klientów w walce z jej skutkami finansowymi. W ramach tych działań nie tylko uczestniczył w dystrybucji subwencji PFR z pierwszej Tarczy Finansowej dla mikro, małych i średnich firm, ale także jako jeden z pierwszych banków w Polsce uruchomił dla swoich klientów wakacje kredytowe, z których skorzystało ponad 7,5 tys. Klientów, a łączna wartość kredytów objętych moratorium przekroczyła miliard złotych.