19.11.2019

Kolejny kwartał na plusie

  • W 3 kwartale 2019 r. Idea Bank zanotował zysk zarówno na poziomie skonsolidowanym, jak i jednostkowym (odpowiednio 12,3 mln zł i 4,5 mln zł)
  • Bank konsekwentnie ogranicza koszty administracyjne (redukcja bazowych kosztów o 13 mln zł czyli ok. 18% Q3/Q2, a w ujęciu bilansowym o 38 mln zł czyli 37%) oraz finansowania (spadek o 28 mln zł Q3/Q2 czyli ok. 20% przy spadku salda depozytowego o 10%)
  • Współczynnik wypłacalności TCR lekko wzrósł, kontynuując pozytywny trend jaki pojawił się w 2 kwartale 2019 r. (w Grupie Idea Bank wyniósł on 2,22%, a w samym Banku 3,54%)
  • Bank utrzymuje silną pozycję płynnościową
  • Idea Bank nie ma aktywów objętych ważnymi dla polskiego sektora bankowego wyrokami TSUE
  • Bank jest otwarty na rozmowy z potencjalnymi inwestorami

Dzięki konsekwentnie wdrażanym działaniom autosanacyjnym, Idea Bank zakończył 3 kwartał 2019 r. z zyskiem – zarówno na poziomie skonsolidowanym, jak i samego Banku. Oznacza to kontynuację pozytywnego trendu, jaki pojawił się w wynikach Banku osiągniętych w poprzednim kwartale br. Wypracowany zysk, w połączeniu ze stopniowym ograniczaniem sumy bilansowej, dopasowanym do tempa sanacji Banku, umożliwił dalszą lekką poprawę wskaźników kapitałowych, które na poziomie Grupy Kapitałowej wzrosły o 0,11 p.p., a w samym Banku o 0,06 p.p.

 - Nasza strategia, którą w skrócie można opisać „przez rentowność do kapitałów”, przynosi efekty już drugi kwartał z rzędu – podkreśla Prezes Idea Banku, Jerzy Pruski. – Mamy czyste przedpole, bo krytyczną analizę aktywów i modelu biznesowego przeprowadziliśmy w I połowie tego roku, a wyroki TSUE, o których jest ostatnio tak głośno, praktycznie w ogóle nas nie dotyczą. Dzięki  temu możemy krok po kroku budować nowy bank, wiarygodny, rentowny, skupiony na budowie przemyślanej oferty dla mikro i małych przedsiębiorstw – dodaje Prezes Pruski.

W porównaniu do poprzedniego kwartału, Idea Bank obniżył koszty finansowania o 20%, utrzymując równocześnie silną pozycję płynnościową. Oznacza to zakończenie z sukcesem procesu stabilizowania kosztów pozyskiwania  pasywów, które znacząco wzrosły na przełomie lat 2018 i 2019.  Dalszemu ograniczeniu uległy również koszty administracyjne. Prowadzone działania restrukturyzacyjne przełożyły się na ich spadek o 13 mln zł czyli o 18% w ujęciu bazowym oraz 38 mln zł i 37% w ujęciu bilansowym. Utrzymują się też niższe koszty ryzyka dla nowych kredytów, co jest efektem wcześniej wdrożonych zmian w modelu zarządzania ryzykiem kredytowym, prowadzących do bardziej selektywnej sprzedaży produktów.

Idea Bank kontynuuje rozpoczętą w połowie roku restrukturyzację zatrudnienia równolegle przeprowadzając głębokie zmiany w sieci sprzedaży. Bank szacuje, że łączne efekty działań restrukturyzacyjnych przyniosą w ujęciu rocznym oszczędności na poziomie około 100 mln zł. W 3 kwartale 2019 r. Bank rozpoczął proces zmian modelu obsługi klientów w oddziałach w stronę obsługi bezgotówkowej. Równocześnie, oddziały Banku są stopniowo przenoszone do lokalizacji o niższych kosztach, ale gwarantujących naszym Klientom komfort obsługi. Do dzisiaj zmiany te objęły już 10 placówek Idea Bank.

Zgodnie z zapowiedziami, Idea Bank całkowicie odszedł od oferowania produktów inwestycyjnych i skupia się na obsłudze klienta biznesowego (szeroka gama produktów) oraz indywidualnego (atrakcyjna oferta oszczędnościowa). Warto podkreślić, że mimo bardzo szybkiego tempa i głębokości  przeprowadzanej restrukturyzacji, Idea Bank jest cały czas honorowany nagrodami. We wrześniu 2019 r. w rankingu kont firmowych publikowanym przez Money.pl konto oferowane przez Bank zostało uznane za najlepsze na rynku. W zestawieniu uwzględniono 17 banków, a ocenie podlegało 11 parametrów, w tym m.in.:  opłaty za prowadzenie konta, karty debetowej, bezprowizyjne wypłaty z „obcych” bankomatów, aplikacje mobilne czy możliwość skorzystania z premii za aktywność. Natomiast w opublikowanym w październiku 2019 r. rankingu Forbesa na „Najbardziej przyjazny bank dla firm” w 2019 r. Idea Bank zajął 5 miejsce, analogicznie jak rok wcześniej.

 - Absolutnym priorytetem Idea Banku jest uzyskanie trwałej rentowności oraz odbudowa wskaźników kapitałowych. Ścieżka dojścia do tych celów jest wyznaczona i obejmuje zmniejszanie kosztów przy równoczesnym wypracowywaniu atrakcyjnej, rentownej po uwzględnieniu kosztów ryzyka, oferty produktowej. Istotnym elementem tej ścieżki jest także ograniczanie sumy bilansowej w taki sposób, by proces ten był optymalny z punktu widzenia planu naprawy Banku - konkluduje Prezes Pruski.