Idea Bank: pozytywne wyniki mimo spowolnienia gospodarki

  • III kwartał 2020 r. był kolejnym okresem (a w ujęciu skonsolidowanym piątym kwartałem), w którym Idea Bank zanotował zysk zarówno na poziomie skonsolidowanym (5,2 mln zł), jak i jednostkowym (1,3 mln zł)
  • Skumulowany dodatni wynik od przełomowego pod tym względem III kwartału 2019 r. wyniósł 54,3 mln zł na poziomie skonsolidowanym
  • III kwartał trudnego 2020 r. potwierdził wysoką zdolność Idea Banku do absorpcji obniżek stóp procentowych wypracowaną dzięki stałej redukcji kosztów finansowania
  • Zastosowanie odpowiedniego dla sytuacji kryzysowych zarządzania ryzykiem kredytowym umożliwiło spadek odpisów o 32 mln zł w ujęciu kwartał do kwartału.
  • Wskaźnik LCR na koniec III kwartału br. wyniósł 138%
  • Bank przedstawił Komisji Nadzoru Finansowego nowy Plan Naprawy

 Od ponad roku Idea Bank nieprzerwanie wypracowuje dodatnie wyniki finansowe. Ten niekwestionowalny sukces został wypracowany dzięki wdrożeniu kompleksowego programu restrukturyzacji, obejmującego praktycznie każdy aspekt działalności Banku. Równolegle do bardzo już zaawansowanego procesu autosanacji, Idea Bank przygotował w ostatnich miesiącach kolejną iterację Planu Naprawy, stanowiącego szczegółowy opis działań, jakie Idea Bank zamierza podjąć, aby trwale odbudować pozycję kapitałową i efektywnie zagospodarować rynkową niszę, w której obsłudze Bank się specjalizuje – sektor mikroprzedsiębiorstw oraz MŚP.

Wyniki Idea Banku wypracowane w III kwartale 2020 r. dowodzą, że Bank jest dobrze przygotowany do zarządzania trudną sytuacją biznesową, jaką jest przedłużająca się pandemia koronawirusa. Pomimo spadku aktywności ekonomicznej oraz utrzymujących się ograniczeń w relacjach społecznych i gospodarczych, dotykających szczególnie mocno firmy najmniejsze, Bank skończył III kwartał na plusie. Składają się na to trzy czynniki: wcześniejsze odchudzenie Idea Banku, racjonalny model zarządzania ryzykiem kredytowym i spadek kosztów finansowania.

- Nasilająca się fala zachorowań w Polsce sprawia, że nasza uwaga w naturalny sposób skupia się na zapewnieniu ciągłości usług oraz bezpieczeństwie Klientów i Pracowników – podkreśla p/o Prezesa Zarządu Idea Banku, Jerzy Pruski. – W tej chwili nawet 95% pracowników centrali wykonuje swoje obowiązki zdalnie, a sieć oddziałów wypracowała alternatywne rozwiązania awaryjne, które zabezpieczają funkcjonowanie wszystkich placówek niezależnie od stanu zdrowia pracowników. Wprowadziliśmy wiele niestandardowych rozwiązań, w tym udostępniliśmy klientom darmowe maseczki w oddziałach, a testy na covid-19 dla naszych pracowników, którzy mogli mieć kontakt z tym wirusem, są w uzasadnionych przypadkach przez Bank refundowane – dodaje Prezes Pruski.

Z punktu widzenia działalności biznesowej, III kwartał 2020 r. to przede wszystkim czas wypracowywania i testowania rozwiązań w reakcji na szybko zmieniające się otoczenie. Kluczowe znaczenie w tak trudnym okresie ma właściwa polityka ryzyka oraz tempo udzielania wsparcia Klientom, którzy musieli zderzyć się z rygorami stanu pandemii. W obu tych sferach Idea Bank zadziałał precyzyjnie i szybko, co przełożyło się na obniżenie odpisów aktualizujących o 32 mln zł.

 - W ocenie ryzyka nie poddajemy się emocjom, ale opieramy na modelach, które biorą pod uwagę m.in. dojrzałość kredytów – wyjaśnia Wiceprezes Zarządu ds. Finansowych, Piotr Miałkowski. – Na naszą ocenę sytuacji wpływa też skala wsparcia jakiego udzieliliśmy Klientom samodzielnie, w postaci wakacji kredytowych, oraz dzięki uczestniczeniu w Tarczy Finansowej PFR opartej o środki publiczne. Tak ważny w czasach niespokojnych wskaźnik pokrycia NPL mamy dziś na poziomie istotnie wyższym niż średnia rynkowa – podsumowuje Piotr Miałkowski.     

- Celem strategicznym Idea Bank pozostaje trwała odbudowa wskaźników kapitałowych – podkreśla p/o Prezesa Jerzy Pruski. – Plan Naprawy, jaki w połowie października przedstawiliśmy KNF, to z jednej strony dogłębna analiza obecnej sytuacji Banku w kontekście rynkowym, a z drugiej opis konkretnych działań, które – o ile zostaną wdrożone – trwale wyprowadzą Idea Bank na prostą. W sumie ponad 180 stron, pod którymi i ja, i pozostali Członkowie Zarządu, i kadra menadżerska podpisujemy się obiema rękami – mówi Jerzy Pruski.