18.03.2020

Idea Bank wprowadza półroczne wakacje kredytowe

  • Każdy klient, który ma w kredyt w Idea Banku, może od poniedziałku ubiegać się o wakacje kredytowe trwające do 6 miesięcy
  • Proces ubiegania się o ulgi związane z epidemią koronawirusa będzie maksymalnie uproszczony
Zgodnie z podjętą w dniu dzisiejszym decyzją Idea Banku, wszyscy klienci spłacający raty kredytu wobec Banku będą mogli od poniedziałku, 23 marca 2020 r., składać wnioski o wakacje kredytowe. W czasie wakacji nie będą spłacali rat kapitałowych, tylko należne odsetki. W przypadku kredytu Fair, w którym raty obejmują wyłącznie kapitał, wartość spłacanych rat zostanie obniżona o 80%. Równocześnie, harmonogram spłat zostanie wydłużony o okres wakacji kredytowych. Klienci będą mogli sami zdecydować jakiej długości wakacje są im potrzebne. Zasady te obejmują zarówno klientów biznesowych, jak i indywidualnych.

W przypadku kredytów odnawialnych, linie kredytowe zapadające do czerwca 2020 r. włącznie, będą mogły być przedłużone na kolejne 6 miesięcy.

Idea Bank pracuje nad rozwiązaniami w obszarze IT, które umożliwią maksymalne uproszczenie procesu składania wniosków kanałami zdalnymi. O jego wdrożeniu poinformujemy odrębnym komunikatem. Należy podkreślić, że wiążącym terminem rozpoczęcia wakacji kredytowych będzie dzień złożenia wniosku.