18.11.2020

Idea Bank wzmacnia bezpieczeństwo przetwarzania danych

Idea Bank otrzymał certyfikaty potwierdzające, że wykorzystywane rozwiązania cloud computing spełniają najwyższe międzynarodowe standardy, a przetwarzane w chmurze dane klientów są całkowicie bezpieczne.

Idea Bank jako pierwszy podmiot w polskim sektorze usług finansowych uzyskał certyfikaty ISO 27017 oraz ISO 27001 potwierdzające bezpieczeństwo przetwarzanych danych w chmurze. Pierwszy z certyfikatów określa zasady dotyczące klientów i dostawców usług w chmurze obliczeniowej, drugi dotyczy wymagań w zakresie tworzenia, utrzymywania i rozwoju systemów zarządzania bezpieczeństwem informacji. Proces audytu i certyfikacji był prowadzony we współpracy z kancelarią Kochanski & Partners.

- Jesteśmy zadowoleni z uzyskanych certyfikacji. Są potwierdzeniem, że Idea Bank ma dobrze działający system zarządzania bezpieczeństwem informacji w chmurze obliczeniowej, a dane klientów przetwarzane są z uwzględnieniem najwyższych standardów bezpieczeństwa – mówi Jaromir Frankowicz, członek zarządu Idea Bank. – Uzyskanie tych certyfikatów to potwierdzenie naszej wiarygodności w dostarczanych rozwiązaniach oraz kolejny etap digitalizacji produktów i usług z wykorzystaniem do tego potencjału chmury obliczeniowej.

Nowe certyfikaty wpisują się w kompleksową strategię Banku w zakresie wdrażania najnowocześniejszych rozwiązań technologicznych. Jednym z jej filarów jest innowacyjność i bezpieczeństwo. Bank współpracuje z najbardziej innowacyjnymi dostawcami w branży nowoczesnych technologii takimi jak Oracle i Microsoft.  Elementami takiego podejścia stają się obok inicjatyw optymalizujących procesy i funkcjonalności dla klienta, także rozwiązania pozwalające na dalszy rozwój i rozbudowę systemów IT.

 - Aktywnie realizujemy kilka złożonych projektów chmurowych, o których będziemy mogli mówić już w najbliższych kwartałach. W ostatnich latach z powodzeniem jako lider rynku w tym zakresie, przechodziliśmy przez adaptację chmury publicznej w kilku obszarach, a także przewodniczyliśmy w stworzeniu standardu PolishCloud czyli standardu wdrożeń rozwiązań informatycznych opartych o chmurę obliczeniową zgodnie z obowiązującymi regulacjami – mówi Grzegorz Pędzisz, CIO Idea Bank.

- Teraz jak nigdy dotąd istotne jest stawianie na technologię, przy jednoczesnym zapewnieniu bezpieczeństwa informacji. Idea Bank - podobnie jak i my - uważa te obszary za fundament rozwoju sektora usług finansowych i całej gospodarki. Wśród wielu firm widzimy rosnące potrzeby na styku kwestii prawnych i technologicznych, dlatego niedawno rozbudowaliśmy naszą praktykę Technologii – która obecnie może być śmiało uznana za jeden z największych i najsilniejszych tego typu wyspecjalizowanych zespołów prawniczych w Polsce – mówi Monika Maćkowska-Morytz, adwokat i counsel w Kochański & Partners. 

Idea Bank skupia się nad rozwojem pełnej bankowości mobilnej dla sektora MŚP oraz automatyzacji procesów biznesowych. Docelowo wszystkie usługi i produkty bankowe dostępne w oddziałach stacjonarnych trafią do kanałów online. Bank priorytetowo traktuje proces digitalizacji, dlatego w ostatnich miesiącach udostępnił swoją aplikację mobilną użytkownikom telefonów Huawei oraz wprowadził możliwość dokonywania płatności zbliżeniowych Google Pay. Jednocześnie Bank pracuje nad dalszą optymalizacją procesów wewnętrznych. W tym celu w Banku został powołany Zespół ds. Automatyzacji i Robotyzacji Procesów. Stworzone roboty odciążą pracowników, przejmując część powtarzalnych i manualnych zadań.

Uzyskana przez Bank certyfikacja jest atestem okresowym, co oznacza, że wymagania norm ISO będą co roku weryfikowane przez niezależnego audytora, a za trzy lata zostanie przeprowadzona całościowa recertyfikacja systemu. Dzięki temu klienci mogą mieć pewność, że Bank cały czas utrzymuje wysoki poziom bezpieczeństwa danych przetwarzanych w chmurze.