Informacja dla Klientów będących Konsumentami – dotyczy możliwości wnioskowania o zawieszenie spłat rat kapitałowo – odsetkowych przy kredytach konsumenckich zawartych przed dniem 13 marca 2020 r. w ramach „Tarczy 4.0.”

W celu zapewnienie przejrzystej obsługi Klientów będących Konsumentami pragniemy poinformować, że zgodnie z art.31fa ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, Bank umożliwia Klientom, którzy utracili pracę lub inne główne źródło dochodu, na podstawie ich oświadczenia, składanie wniosków o zawieszenie spłaty rat kapitałowo - odsetkowych na maksymalny okres 3 miesięcy. Takie prawo przysługuje jedynie Kredytobiorcom, którzy zawarli Umowy kredytu konsumenckiego przed 13 marca 2020 r. i trwają one dłużej niż 6 miesięcy od wskazanej daty.
Oznacza to, że okres spłaty Kredytu ulega przedłużeniu o zawieszony okres wykonywania Umowy, a w okresie tym nie są naliczane odsetki umowne, ani karne (w przypadku występowania przed złożeniem wniosku zaległości w spłacie), ani też pobierane inne opłaty z wyjątkiem opłat z tytułu ubezpieczeń wynikających z tej Umowy, o ile występują. Nie jest rozliczany również kapitał pozostały do spłaty. W celu zawieszenia spłat rat kapitałowo - odsetkowych należy złożyć taką dyspozycję telefonicznie, poprzez e-mail lub pisemnie w oddziale Banku.

W przypadku dyspozycji telefonicznej prosimy o kontakt z infolinią Banku pod numerem 801 999 111 lub (22) 101 10 10 (infolinia czynna jest codziennie w godzinach od 8.00 do 20.00; koszt połączenia zgodny ze stawką operatora).
W celu przyspieszenia procesu obsługi prosimy o przygotowanie numeru Umowy Kredytu i dokumentu tożsamości.
W przypadku dyspozycji kanałem e-mail prosimy o przesłanie podpisanego wniosku o wakacje kredytowe na adres: wakacje.kredytowe@ideabank.pl.

Informujemy również, że w terminie 14 dni roboczych od doręczenia tego wniosku, Bank przekaże Kredytobiorcy - Potwierdzenie złożenia wniosku, a przed upływem zawieszenia Umowy Kredytu przekaże także nowy Harmonogram Spłat Kredytu.”