Informacja dotycząca odnowienia kredytów obrotowych

Uprzejmie informujemy, że dotychczasowy proces odnowień kredytów obrotowych w rachunku (limitów) pozostaje bez zmian. W związku z powyższym prosimy o nie składanie dodatkowych wniosków w tej sprawie.

Klientów, którym upływa termin odnowienia kredytów w okresie do końca czerwca 2020 r. i którzy zostali już poproszeni przez Bank o dostarczenie aktualnych dokumentów finansowych informujemy, że – jeśli w oparciu o aktualne dane nie mają zdolności kredytowej – zostaną indywidualnie poinformowani przez Bank o możliwości odnowienia kredytu na okres kolejnych 6 miesięcy pod warunkiem posiadania zdolności kredytowej opartej o dane finansowe za 2019 r. Jest to rozwiązanie należące do pakietu działań wprowadzonych przez Bank w celu złagodzenia negatywnego wpływu pandemii COVID-19 na firmy – klientów Banku.

Najczęściej zadawane pytania:

1. Jak będzie wyglądało odnowienie kredytu obrotowego w rachunku?

Odnowienie kredytu obrotowego w rachunku będzie odbywało się na dotychczasowych zasadach obowiązujących w Banku.  W przypadku braku możliwości odnowienia na aktualnych zasadach Bank umożliwi klientowi na jego wniosek skorzystanie z działania pomocowego polegającego na odnowieniu linii kredytowej na okres 6 miesięcy pod warunkiem posiadania zdolności kredytowej opartej na danych finansowych za 2019 rok.

Czy mój okres kredytowania, w przypadku dobiegającego końca terminu obowiązywania kredytu obrotowego w rachunku, zostanie wydłużony o 12 m-cy ?

Tak, jeśli w ocenie Banku Klient nadal ma zdolność finansową. W przypadku braku możliwości odnowienia na aktualnych danych finansowych, Bank umożliwi, na wniosek  klienta,  odnowienie linii na okres kolejnych 6 miesięcy pod warunkiem posiadania zdolności kredytowej opartej na danych finansowych za 2019 rok

3. Czy mogę zawnioskować o zwolnienie ze spłaty odsetek naliczanych co miesiąc na kredycie obrotowym w rachunku (limicie)?

Bank nie oferuje odroczenia płatności raty odsetkowej w ramach wakacji kredytowych.

4. Czy Bank będzie pobierał prowizję za odnowienie kredytu obrotowego w rachunku (limitu)?

Tak, jeśli w ocenie Banku Klient ma zdolność finansową na odnowienie kredytu na dotychczas obowiązujących warunkach.