Informacja o zmianach w dokumentacji produktowej

Uprzejmie informujemy, że z dniem 1.08.2020 r. wprowadzamy zmiany w dokumentach związanych z obsługą produktów bankowych dla klientów indywidualnych, osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą oraz jednostek organizacyjnych. Komunikaty dotyczące niniejszych zmian zostały uprzednio przekazane Klientom na adresy wskazane do komunikacji z Bankiem. Zapraszamy do zapoznania się z pełną dokumentacją załączoną poniżej.


Klienci indywidualni

Komunikat

Wykaz zmian w Regulaminie prowadzenia rachunków bankowych

Wykaz zmian w Tabeli Opłat i Prowizji oraz Tabeli Przelewów

Regulamin prowadzenia rachunków bankowych

Tabela Opłat i Prowizji

Tabela Przelewów

Dokument dotyczący opłat - Konto Idealne

Dokument dotyczący opłat - Konto Idealnie Proste

Dokument dotyczący opłat - Podstawowy Rachunek Płatniczy

Dokument dotyczący opłat - Konto Walutowe

 

Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą

Komunikat

Tabela Opłat i Prowizji

Tabela Przelewów

Regulamin prowadzenia rachunków bankowych

 

Jednostki organizacyjne

Komunikat

Tabela Opłat i Prowizji

Tabela Przelewów

Regulamin prowadzenia rachunków bankowych