03.02.2020

Informacja prasowa Idea Bank - decyzja UOKiK

W nawiązaniu do Raportu bieżącego Nr 7/2020 Idea Bank informuje co następuje:

1. Bank w dniu dzisiejszym otrzymał od UOKiK decyzję, będącą wynikiem postępowania prowadzonego przez UOKiK w sprawie uczestnictwa Banku w procesie dystrybucji obligacji notowanej na GPW spółki GetBack.

2. Bank zamierza odwołać się od tej decyzji UOKiK.

3. Bank podkreśla, że wszystkie postępowania wyjaśniające dotyczące reklamacji były do tej pory prowadzone za pośrednictwem specjalnej komisji działającej przy Zarządzie Banku. Każda reklamacja była rozpatrywana indywidualnie. W przypadku, gdy w wyniku prowadzonych działań wyjaśniających okazało się, że w procesie nabycia doszło do udokumentowanych nieprawidłowości po stronie Banku, Bank zapraszał Klienta do ugody. Takie zaproszenia skierowano do 154 osób (71 ugód jest podpisanych, a 83 są w procesie negocjacji). Reklamacje zgłosiło do tej pory 2199 osób.