Lokaty Strukturyzowane

Zapraszamy do zapoznania się z aktualnymi wynikami Lokat Strukturyzowanych Idea Bank S.A.:

  • wyniki lokat strukturyzowanych
  • wartości bieżące lokat strukturyzowanych
  • wartości początkowe lokat strukturyzowanych

W sprawie pytań lub chęci złożenia dyspozycji zmian finansowych / niefinansowych dot. Lokat strukturyzowanych zapraszamy do bezpośredniego kontaktu z pracownikiem Banku za pośrednictwem infolinii lub oddziału Banku. Lista placówek dostępna jest na stronie Oddziały

Sprawdź