Produkty Ubezpieczeniowe z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym

Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy (UFK) stanowi element inwestycyjny w produkcie ubezpieczeniowym z UFK i umożliwia Ci inwestowanie na rynku kapitałowym. Natomiast element ubezpieczeniowy zapewnia Ci ochronę Twojego życia na wypadek zajścia zdarzenia ubezpieczeniowego na różnym poziomie w zależności od wysokości sumy ubezpieczenia. Dzięki takiemu połączeniu masz szansę na potencjalnie wyższy zysk niż na tradycyjnej lokacie, możesz zdywersyfikować portfel inwestycyjny i jednocześnie jesteś objęty ochroną ubezpieczeniową przez zakład ubezpieczeń. Jest to produkt skierowany do Klientów zainteresowanych długoterminowym inwestowaniem środków połączonym z ochroną ubezpieczeniową oraz tych, którzy akceptują ryzyko inwestycyjne związane z inwestowaniem w fundusze. Ryzyka związane z inwestowaniem w UFK wskazane zostały w dokumentacji dotyczącej danego produktu. Należy pamiętać, że produkty ubezpieczeniowe z UFK nie są lokatami bankowymi.

TWÓJ WYBÓR:

Skarbnica Możliwości

 • Ubezpieczenie o charakterze inwestycyjnym z niewielką częścią ochronną,
 • Składka jednorazowa alokowana w UFK wybrane przez Klienta spośród 5 UFK oraz jednego portfela modelowego (Portfel Alokacji Cyklicznej),
 • Brak opłat za konwersję środków między wybranymi UFK,
 • Portfel modelowy zarządzany przez wysokiej klasy ekspertów ds. analizy rynku,
 • Potencjalna możliwość uzyskania wyższego zysku od tradycyjnej lokaty bankowej lub obligacji skarbowych,
 • Możliwość uposażenia dowolnej osoby,
 • Brak podatku od spadków i darowizn

Obligacje CEE

 • Ubezpieczenie o charakterze inwestycyjnym z niewielką częścią ochronną,
 • Składka jednorazowa pomniejszona o Opłatę wstępną alokowana w Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy Open Life Obligacji Korporacyjnych Europy Środkowej i Wschodniej,
 • Strategia UFK oparta o inwestycję w zdywersyfikowany portfel obligacji korporacyjnych emitowanych przez przedsiębiorstwa z siedzibą na obszarze Europy Środkowo-Wschodniej,
 • Produkt inwestuje w aktywa zarządzane przez wysokiej klasy ekspertów ds. analizy rynku obligacji, w tym m.in. doświadczonego doradcę inwestycyjnego Rafała Lisa (nr licencji 2),
 • Potencjalna możliwość uzyskania wyższego zysku od tradycyjnej lokaty bankowej, obligacji skarbowych lub komunalnych,
 • Możliwość wyznaczenia osób Uposażonych, które nie muszą być z Ubezpieczonym spokrewnione,
 • Brak podatku od spadków i darowizn,
 • Kwartalne kupony – wypłacane w przypadku naliczenia zysku , o ile taki zysk wystąpi.

Obligacje Korporacyjne Plus III

 • Ubezpieczenie o charakterze inwestycyjnym z niewielką częścią ochronną,
 • Składka jednorazowa pomniejszona o Opłatę wstępną alokowana w Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy Open Life Obligacji Korporacyjnych6,
 • Strategia UFK oparta o inwestycję w zdywersyfikowany portfel obligacji korporacyjnych emitowanych przez przedsiębiorstwa z siedzibą na terenie Polski,
 • Produkt inwestuje w aktywa zarządzane przez wysokiej klasy ekspertów ds. analizy rynku obligacji, w tym m.in. doświadczonego doradcę inwestycyjnego Rafała Lisa (nr licencji 2),
 • Potencjalna możliwość uzyskania wyższego zysku od tradycyjnej lokaty bankowej, obligacji skarbowych lub komunalnych,
 • Możliwość wyznaczenia osób Uposażonych, które nie muszą być z Ubezpieczonym spokrewnione,
 • Brak podatku od spadków i darowizn,
 • Kwartalne kupony – wypłacane w przypadku naliczenia zysku , o ile taki zysk wystąpi.

FiltryCechy Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych

1. Masz szansę na potencjalnie wyższy zysk niż na tradycyjnej lokacie
UFK mogą inwestować Twoje środki w szeroką paletę aktywów finansowych dostępnych na rynku kapitałowego, dzięki czemu masz szansę na potencjalnie wyższą stopę zwrotu niż na zwykłej lokacie bankowej. Nie musisz posiadać rachunku maklerskiego, ani znacznego kapitału, aby rozpocząć inwestowanie w aktywa dostępne na rynku kapitałowym. Należy pamiętać, że produkty ubezpieczeniowe z UFK nie są lokatami bankowymi.
2. Doświadczeni zarządzający
Twoje środki zarządzane będą przez doświadczonych specjalistów którzy zajmują się na co dzień analizą rynkową aby jak najlepiej zarządzać funduszami inwestycyjnymi, którego jednostki uczestnictwa stanowią aktywa Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego.
3. Dostęp do aktywów inwestycyjnych na całym świecie
UFK daje możliwość inwestowania w aktywa w sposób globalny, czyli aktywa dostępne na całym świecie, dzięki współpracy towarzystwa ubezpieczeń z renomowanymi polskimi i zagranicznymi firmami inwestycyjnymi.