Oprocentowanie2,50%

Lokata HAPPY PRO
- produkt wycofany z oferty

 • wysokie oprocentowanie 2,50% w skali roku!
 • kwota lokaty od 20 000,01 zł do 400 000 zł
 • krótki okres lokaty 3 miesiące
 • dla nowych klientów
 • bez dodatkowych produktów bankowych
 • Oprocentowanie 2,50% w skali roku na 3 miesiące
 • Kwota lokaty od 20 000,01 zł do 400 000 zł
 • Bez otwierania konta bankowego i innych produktów bankowych
 • Klient może założyć tylko jedną Lokatę HAPPY PRO
 • Lokata dostępna tylko dla nowych klientów Idea Banku, czyli klientów, którzy do momentu poprzedzającego złożenie dyspozycji założenia Lokaty HAPPY PRO nigdy:
  • nie zawarli z Idea Bankiem lub Lion’s Bankiem umowy o produkt finansowy
  • nie złożyli wniosku o otwarcie żadnego produktu finansowego w Idea Banku bądź Lion’s Banku
 • Jak dbamy o bezpieczeństwo

  Idea Bank
  Uwierzytelnienie biometryczne w aplikacji mobilnej
  Idea Bank
  Szyfrowane połączenie https
  Idea Bank
  Możliwość powiązania urządzenia zaufanego ze swoim kontem, aby uprościć logowanie
  Idea Bank
  Unikalny system ochrony IBM Trusteer


  Lokata HAPPY PRO (dalej „Lokata”) z oprocentowaniem stałym 2,50% w skali roku dla Lokaty zakładanej na 3 miesiące, z kapitalizacją odsetek na koniec Okresu Umownego. Minimalna kwota Lokaty to 20 000,01 zł, maksymalna to 400 000 zł. Z Lokaty może skorzystać tylko nowy klient Idea Bank S.A. (dalej „Bank”), tj. klient, który do momentu poprzedzającego złożenie Wniosku o założenie Lokaty nie zawarł z Bankiem Umowy Produktowej lub nie złożył Wniosku w rozumieniu Regulaminu prowadzenia rachunków bankowych, świadczenia usług bankowości elektronicznej oraz wydawania i używania debetowych kart płatniczych w Idea Banku S.A. dla klientów indywidualnych albo Regulaminu prowadzenia rachunków bankowych, świadczenia usług bankowości elektronicznej oraz wydawania i używania debetowych kart płatniczych w Idea Bank S.A. oddział Lion’s Bank w Warszawie dla klientów indywidualnych dostępnego na stronie www.lionsbank.pl. Klient może założyć maksymalnie jedną Lokatę. W przypadku zerwania Lokaty przed upływem Okresu Umownego, Idea Bank S.A. nie nalicza ani nie wypłaca odsetek. Zaprezentowane treści mają charakter informacyjny i nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego. Szczegóły w Tabeli Oprocentowania aktualnie oferowanych lokat bankowych w PLN dla Klientów Indywidualnych dostępnej na stronie www.ideabank.pl oraz w oddziałach Idea Bank S.A.