Oprocentowaniedo 2,30%

Lokata NA NOWE ŚRODKI PLUS

 • wysokie oprocentowanie nawet do 2,30% w skali roku
 • okres lokaty to 3, 6, 12 miesięcy
 • kwota lokaty od 500 zł do 1 000 000 zł
 • lokata tylko dla nowych środków

Co otrzymujesz w pakiecie?

 • Oprocentowanie w wysokości 2,30% w skali roku dla nowych środków na 3 miesięcy
 • Oprocentowanie w wysokości 2,20% w skali roku dla nowych środków na 6 miesięcy
 • Oprocentowanie w wysokości 2,10% w skali roku dla nowych środków na 12 miesięcy
 • Minimalna kwota lokaty już od 500 zł
 • Maksymalna kwota lokaty to 1 000 000 zł
 • Produkt dedykowany wyłącznie dla posiadaczy konta indywidualnego w Idea Bank
 • Lokatę NA NOWE ŚRODKI PLUS można założyć za pośrednictwem Bankowości Internetowej Idea Cloud i aplikacji mobilnej.

Klienci posiadający konto w Idea Bank mogą założyć lokatę za pośrednictwem bankowości elektronicznej. Wystarczy zalogować się do systemu i przejść do zakładki z lokatami. Możliwe jest również założenie lokaty poprzez aplikację mobilną.

Jeśli nie posiadasz dostępu do bankowości elektronicznej wystarczy:

 • wypełnić prosty wniosek online dotyczący założenia konta,
 • dokonać wpłaty środków na numer rachunku, przesłany przez Bank na adres e-mail podany w procesie wnioskowania o konto,
 • po aktywacji konta możliwe będzie założenie lokaty z poziomu bankowości elektronicznej oraz mobilnej.

Jak dbamy o bezpieczeństwo

Idea Bank
Maskowane hasło dostępu
Idea Bank
Szyfrowane połączenie https
Idea Bank
Autoryzacje operacji poprzez hasła SMS
Idea Bank
Wiadomości wysyłane
z podpisem elektronicznym


Lokata NA NOWE ŚRODKI PLUS z oprocentowaniem stałym 2,30% w skali roku dla Lokaty zakładanej na okres 3 miesięcy, z oprocentowaniem stałym 2,20% w skali roku dla Lokaty zakładanej na okres 6 miesięcy, z oprocentowaniem stałym 2,20% w skali roku dla Lokaty zakładanej na okres 12 miesięcy. Kapitalizacja odsetek następuje na koniec Okresu Umownego. Jest to oprocentowanie przeznaczone dla Nowych środków. Minimalna kwota Lokaty to 500 zł, maksymalna to 1 000 000 zł. Lokata dostępna jest dla osób fizycznych działających w charakterze konsumenta, dla których Idea Bank S.A. (dalej „Bank”) prowadzi Rachunek Oszczędnościowo-Rozliczeniowy (dalej „Rachunek”) w złotych polskich. Rachunek Lokaty musi zostać zasilony przelewem z tego Rachunku. W momencie składania wniosku o założenie Lokaty, na Rachunku powinny zostać zapewnione środki, co najmniej w wysokości wskazanej we wniosku o założenie Lokaty. Za Nowe środki uważa się środki pieniężne Klienta stanowiące nadwyżkę ustaloną według łącznego salda środków zgromadzonych w Banku przez Klienta ponad łączne saldo wszystkich środków pieniężnych Posiadacza Rachunku w Banku liczone na koniec 20 dnia miesiąca, poprzedzającego miesiąc kalendarzowy, w którym nastąpił rzeczywisty wpływ środków na rachunek Lokaty NA NOWE ŚRODKI PLUS. Jako łączne saldo środków pieniężnych w złotych polskich zgromadzonych w Banku uznaje się wszystkie środki gromadzone na Rachunkach Oszczędnościowo-Rozliczeniowych, Rachunkach Oszczędnościowych, Rachunkach Terminowych Lokat Oszczędnościowych, Rachunkach Lokat Strukturyzowanych, rachunkach przeznaczonych do gromadzenia kwot przeznaczonych na otwarcie Lokat Strukturyzowanych oraz Innych Rachunkach. W przypadku zerwania Lokaty przed upływem Okresu Umownego, Bank nie nalicza ani nie wypłaca odsetek.

Zaprezentowane informacje mają charakter informacyjny i nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego. Szczegóły dotyczące oferty zawarte są w Tabeli Oprocentowania aktualnie oferowanych lokat bankowych w PLN dla klientów indywidualnych dostępnej na stronie www.ideabank.pl.