Oprocentowanie0,20%

Lokata PING-PONG
- produkt wycofany z oferty

  • oprocentowanie 0,20% w skali roku
  • kwota lokaty już od 500 zł do 20 000 zł
  • krótki okres lokaty – tylko jeden dzień
  • Oprocentowanie – 0,20% w skali roku
  • Kwota minimalna to tylko 500 zł
  • Kwota maksymalna to 20 000 zł
  • Lokata tylko na jeden dzień

Jak dbamy o bezpieczeństwo

Idea Bank
Uwierzytelnienie biometryczne w aplikacji mobilnej
Idea Bank
Szyfrowane połączenie https
Idea Bank
Możliwość powiązania urządzenia zaufanego ze swoim kontem, aby uprościć logowanie
Idea Bank
Unikalny system ochrony IBM Trusteer


Lokata PING-PONG (dalej „Lokata”) z oprocentowaniem stałym 0,20% w skali roku na okres jednego dnia kalendarzowego z kapitalizacją odsetek na koniec Okresu Umownego. Minimalna kwota lokaty to 500 zł maksymalna 20 000 zł. W przypadku złożenia przez Klienta dyspozycji założenia Lokaty w danym dniu do godziny 21:00, Idea Bank S.A. (dalej ”Bank”) zwróci kwotę Lokaty powiększoną o naliczone odsetki w następującym po nim dniu, nie później niż o godzinie 9:00. W przypadku, gdy dyspozycja założenia Lokaty zostanie złożona w danym dniu po godzinie 20:59, zostanie ona przyjęta przez Bank do realizacji następnego dnia. Klient może posiadać w danym momencie tylko jedną Lokatę. Warunkiem realizacji dyspozycji założenia Lokaty jest zapewnienie przez Klienta na Rachunku Oszczędnościowo-Rozliczeniowym, prowadzonym w złotych polskich, w Banku środków w kwocie nie niższej niż kwota Lokaty. Zaprezentowane treści mają charakter informacyjny i nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego. Szczegóły w Tabeli Oprocentowania aktualnie oferowanych lokat bankowych w PLN dla klientów indywidualnych dostępnej na stronie www.ideabank.pl.