Oprocentowanie do0,01%

Lokata SHORT PLUS
- produkt wycofany z oferty

  • oprocentowanie do 0,01% w skali roku
  • od 500 zł do 1 000 000 zł
  • okres lokaty 10, 14 lub 21 dni
  • produkt dedykowany wyłącznie dla posiadaczy konta indywidualnego w Idea Cloud
  • Lokata na 10, 14, lub 21 dni gwarantuje odsetki w wysokości 0,01% w skali roku
  • Kwota lokaty od 500 zł do 1 000 000 zł
  • Produkt dedykowany wyłącznie dla posiadaczy konta indywidualnego w Idea Cloud

Jak dbamy o bezpieczeństwo

Idea Bank
Uwierzytelnienie biometryczne w aplikacji mobilnej
Idea Bank
Szyfrowane połączenie https
Idea Bank
Możliwość powiązania urządzenia zaufanego ze swoim kontem, aby uprościć logowanie
Idea Bank
Unikalny system ochrony IBM Trusteer


Lokata SHORT PLUS (dalej „Lokata”) z oprocentowaniem 0,01% w skali roku dla Lokaty zakładanej na okres 10, 14 lub 21 dni. Kapitalizacja odsetek następuje na koniec Okresu Umownego. Minimalna kwota Lokaty to 500 zł, maksymalna to 1 000 000 zł. Lokata dostępna jest dla osób fizycznych działających w charakterze konsumenta, dla których Idea Bank S.A. (dalej „Bank”) prowadzi Rachunek Oszczędnościowo-Rozliczeniowy (dalej „Rachunek”) w złotych polskich. Rachunek Lokaty musi zostać zasilony przelewem z tego Rachunku. W momencie składania wniosku o założenie Lokaty, na Rachunku powinny zostać zapewnione środki, co najmniej w wysokości wskazanej we wniosku o założenie Lokaty. Zerwanie Lokaty przed upływem Okresu Umownego skutkuje zwrotem wpłaconych środków pieniężnych w ramach Lokaty. W przypadku zerwania Lokaty przed upływem Okresu Umownego, Bank nie nalicza ani nie wypłaca odsetek. Zaprezentowane treści mają charakter informacyjny i nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego. Szczegóły w Tabeli Oprocentowania aktualnie oferowanych lokat bankowych w PLN dla Klientów Indywidualnych dostępnej na stronie www.ideabank.pl.