Oprocentowanie do1,50%

Lokata SHORT PLUS

 • wysokie oprocentowanie do 1,50% w skali roku
 • od 500 zł do 1 000 000 zł
 • okres lokaty 3, 7, 8, 10, 14 lub 21 dni
 • produkt dedykowany wyłącznie dla posiadaczy konta indywidualnego w Idea Cloud

Co otrzymujesz w pakiecie?

Atrakcyjne oprocentowanie

Bez dodatkowych produktów

Inwestycja do 1 mln zł

Możliwość założenia
lokaty online

 • Lokata na 3 dni gwarantuje odsetki w wysokości 1,40% w skali roku
 • W przypadku lokaty na 7 dni oprocentowanie lokaty wyniesie 1,40% w skali roku
 • W przypadku lokaty na 8 dni oprocentowanie lokaty wyniesie 1,50% w skali roku
 • W wariancie lokaty na 10 dni oprocentowanie wyniesie 1,50% w skali roku
 • Lokata na 14 dni gwarantuje odsetki w wysokości 1,50% w skali roku
 • W wariancie lokaty na 21 dni oprocentowanie wyniesie 1,50% w skali roku
 • Kwota lokaty od 500 zł do 1 000 000 zł
 • Produkt dedykowany wyłącznie dla posiadaczy konta indywidualnego w Idea Cloud

Klienci posiadający konto w Idea Bank mogą założyć lokatę za pośrednictwem bankowości elektronicznej. Wystarczy zalogować się do systemu i przejść do zakładki z lokatami. Możliwe jest również założenie lokaty poprzez aplikację mobilną.

Jeśli nie posiadasz dostępu do bankowości elektronicznej wystarczy:

 • wypełnić prosty wniosek online dotyczący założenia konta
 • dokonać wpłaty środków na numer rachunku, przesłany przez Bank na adres e-mail podany w procesie wnioskowania o konto
 • po aktywacji konta możliwe będzie założenie lokaty z poziomu bankowości elektronicznej oraz mobilnej.

Jak dbamy o bezpieczeństwo

Idea Bank
Maskowane hasło dostępu
Idea Bank
Szyfrowane połączenie https
Idea Bank
Autoryzacje operacji poprzez hasła SMS
Idea Bank
Wiadomości wysyłane
z podpisem elektronicznym


Lokata SHORT PLUS (dalej „Lokata”) z oprocentowaniem 1,40% w skali roku dla Lokaty zakładanej na okres 3 lub 7 dni oraz z oprocentowaniem 1,50% w skali roku dla Lokaty zakładanej na okres 8, 10, 14 lub 21 dni. Kapitalizacja odsetek następuje na koniec Okresu Umownego. Minimalna kwota Lokaty to 500 zł, maksymalna to 1 000 000 zł. Lokata dostępna jest dla osób fizycznych działających w charakterze konsumenta, dla których Idea Bank S.A. (dalej „Bank”) prowadzi Rachunek Oszczędnościowo-Rozliczeniowy (dalej „Rachunek”) w złotych polskich. Rachunek Lokaty musi zostać zasilony przelewem z tego Rachunku. W momencie składania wniosku o założenie Lokaty, na Rachunku powinny zostać zapewnione środki, co najmniej w wysokości wskazanej we wniosku o założenie Lokaty. Zerwanie Lokaty przed upływem Okresu Umownego skutkuje zwrotem wpłaconych środków pieniężnych w ramach Lokaty. W przypadku zerwania Lokaty przed upływem Okresu Umownego, Bank nie nalicza ani nie wypłaca odsetek. Zaprezentowane treści mają charakter informacyjny i nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego. Szczegóły w Tabeli Oprocentowania aktualnie oferowanych lokat bankowych w PLN dla Klientów Indywidualnych dostępnej na stronie www.ideabank.pl.