Oprocentowanie do0,50%

Lokata WALUTOWA


  • lokata w euro
  • okres lokaty to 3, 6 lub 12 miesięcy
  • kwota lokaty to 100 EUR do 500 000 EUR

Co otrzymujesz w pakiecie?

Atrakcyjne oprocentowanie

Inwestycja już od 100 EUR

Lokata w euro
Oprocentowanie 0,35% w skali roku w wariancie na 3 miesiące
Oprocentowanie 0,40% w skali roku w wariancie na 6 miesięcy
Oprocentowanie 0,50% w skali roku w wariancie na 12 miesięcy
Produkt dedykowany wyłącznie dla posiadaczy Rachunku Oszczędnościowo-Rozliczeniowego Prowadzonego w walucie obcej, w której będzie zakładana lokata
Lokatę WALUTOWĄ można założyć za pośrednictwem Bankowości Internetowej Idea Cloud oraz Bankowości Mobilnej

Klienci posiadający konto w Idea Bank mogą założyć lokatę za pośrednictwem bankowości elektronicznej. Wystarczy zalogować się do systemu i przejść do zakładki z lokatami. Możliwe jest również założenie lokaty poprzez aplikację mobilną.

Jeśli nie posiadasz dostępu do bankowości elektronicznej wystarczy:

  • wypełnić prosty wniosek online dotyczący założenia konta
  • dokonać wpłaty środków na numer rachunku, przesłany przez Bank na adres e-mail podany w procesie wnioskowania o konto
  • po aktywacji konta możliwe będzie założenie lokaty z poziomu bankowości elektronicznej oraz mobilnej

Jak dbamy o bezpieczeństwo

Idea Bank
Uwierzytelnienie biometryczne w aplikacji mobilnej
Idea Bank
Szyfrowane połączenie https
Idea Bank
Możliwość powiązania urządzenia zaufanego ze swoim kontem, aby uprościć logowanie
Idea Bank
Unikalny system ochrony IBM Trusteer


Lokata WALUTOWA (zwana dalej „Lokatą”) z oprocentowaniem stałym w skali roku. Lokata może być zawarta na okres 3, 6 lub 12 miesięcy, kapitalizacja odsetek następuje na koniec Okresu Umownego. Lokata może być zawarta w euro. Minimalna kwota Lokaty to 100 EUR, maksymalna 500 000 EUR. Lokata dostępna jest dla konsumentów posiadających Rachunek Oszczędnościowo-Rozliczeniowy (dalej „Rachunek”) prowadzony przez Idea Bank S.A. w walucie, w której ma być otwarta Lokata, z którego to Rachunku musi być dokonane zasilenie Lokaty. Oprocentowanie Lokaty wynosi 0,35% w skali roku dla Lokaty zakładanej na 3 miesiące, 0,40% w skali roku dla Lokaty zakładanej na 6 miesięcy, 0,50% w skali roku dla Lokaty zakładanej na 12 miesięcy. W przypadku zerwania Lokaty przed upływem Okresu Umownego, Bank nie nalicza ani nie wypłaca odsetek. Zaprezentowane informacje mają charakter informacyjny i nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego. Szczegóły w Tabeli Oprocentowania aktualnie oferowanych lokat bankowych w PLN dla klientów indywidualnych dostępnej na stronie www.ideabank.pl oraz w oddziałach Idea Bank S.A.