Oprocentowanie do0,50%

Lokata WALUTOWA


  • lokata w euro
  • okres lokaty to 3, 6 lub 12 miesięcy
  • kwota lokaty to 100 EUR do 500 000 EUR

Co otrzymujesz w pakiecie?

Lokata w euro
Oprocentowanie 0,35% w skali roku w wariancie na 3 miesiące
Oprocentowanie 0,40% w skali roku w wariancie na 6 miesięcy
Oprocentowanie 0,50% w skali roku w wariancie na 12 miesięcy
Produkt dedykowany wyłącznie dla posiadaczy Rachunku Oszczędnościowo-Rozliczeniowego Prowadzonego w walucie obcej, w której będzie zakładana lokata
Lokatę WALUTOWĄ można założyć za pośrednictwem Bankowości Internetowej Idea Cloud oraz Bankowości Mobilnej

Klienci posiadający konto w Idea Bank mogą założyć lokatę za pośrednictwem bankowości elektronicznej. Wystarczy zalogować się do systemu i przejść do zakładki z lokatami. Możliwe jest również założenie lokaty poprzez aplikację mobilną.

Jeśli nie posiadasz dostępu do bankowości elektronicznej wystarczy:

  • wypełnić prosty wniosek online dotyczący założenia konta
  • dokonać wpłaty środków na numer rachunku, przesłany przez Bank na adres e-mail podany w procesie wnioskowania o konto
  • po aktywacji konta możliwe będzie założenie lokaty z poziomu bankowości elektronicznej oraz mobilnej

Jak dbamy o bezpieczeństwo

Idea Bank
Maskowane hasło dostępu
Idea Bank
Szyfrowane połączenie https
Idea Bank
Autoryzacje operacji poprzez hasła SMS
Idea Bank
Wiadomości wysyłane
z podpisem elektronicznym


Lokata WALUTOWA (zwana dalej „Lokatą”) z oprocentowaniem stałym w skali roku. Lokata może być zawarta na okres 3, 6 lub 12 miesięcy, kapitalizacja odsetek następuje na koniec Okresu Umownego. Lokata może być zawarta w euro. Minimalna kwota Lokaty to 100 EUR, maksymalna 500 000 EUR. Lokata dostępna jest dla konsumentów posiadających Rachunek Oszczędnościowo-Rozliczeniowy (dalej „Rachunek”) prowadzony przez Idea Bank S.A. w walucie, w której ma być otwarta Lokata, z którego to Rachunku musi być dokonane zasilenie Lokaty. Oprocentowanie Lokaty wynosi 0,35% w skali roku dla Lokaty zakładanej na 3 miesiące, 0,40% w skali roku dla Lokaty zakładanej na 6 miesięcy, 0,50% w skali roku dla Lokaty zakładanej na 12 miesięcy. W przypadku zerwania Lokaty przed upływem Okresu Umownego, Bank nie nalicza ani nie wypłaca odsetek. Zaprezentowane informacje mają charakter informacyjny i nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego. Szczegóły w Tabeli Oprocentowania aktualnie oferowanych lokat bankowych w PLN dla klientów indywidualnych dostępnej na stronie www.ideabank.pl oraz w oddziałach Idea Bank S.A.