Oprocentowanie do0,50%

Lokata WALUTOWA
- produkt wycofany z oferty

  • lokata w euro
  • okres lokaty to 3, 6 lub 12 miesięcy
  • kwota lokaty to 100 EUR do 500 000 EUR
Lokata w euro
Oprocentowanie 0,35% w skali roku w wariancie na 3 miesiące
Oprocentowanie 0,40% w skali roku w wariancie na 6 miesięcy
Oprocentowanie 0,50% w skali roku w wariancie na 12 miesięcy
Produkt dedykowany wyłącznie dla posiadaczy Rachunku Oszczędnościowo-Rozliczeniowego Prowadzonego w walucie obcej, w której będzie zakładana lokata

Jak dbamy o bezpieczeństwo

Idea Bank
Uwierzytelnienie biometryczne w aplikacji mobilnej
Idea Bank
Szyfrowane połączenie https
Idea Bank
Możliwość powiązania urządzenia zaufanego ze swoim kontem, aby uprościć logowanie
Idea Bank
Unikalny system ochrony IBM Trusteer


Lokata WALUTOWA (zwana dalej „Lokatą”) z oprocentowaniem stałym w skali roku. Lokata może być zawarta na okres 3, 6 lub 12 miesięcy, kapitalizacja odsetek następuje na koniec Okresu Umownego. Lokata może być zawarta w euro. Minimalna kwota Lokaty to 100 EUR, maksymalna 500 000 EUR. Lokata dostępna jest dla konsumentów posiadających Rachunek Oszczędnościowo-Rozliczeniowy (dalej „Rachunek”) prowadzony przez Idea Bank S.A. w walucie, w której ma być otwarta Lokata, z którego to Rachunku musi być dokonane zasilenie Lokaty. Oprocentowanie Lokaty wynosi 0,35% w skali roku dla Lokaty zakładanej na 3 miesiące, 0,40% w skali roku dla Lokaty zakładanej na 6 miesięcy, 0,50% w skali roku dla Lokaty zakładanej na 12 miesięcy. W przypadku zerwania Lokaty przed upływem Okresu Umownego, Bank nie nalicza ani nie wypłaca odsetek. Zaprezentowane informacje mają charakter informacyjny i nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego. Szczegóły w Tabeli Oprocentowania aktualnie oferowanych lokat bankowych w PLN dla klientów indywidualnych dostępnej na stronie www.ideabank.pl oraz w oddziałach Idea Bank S.A.