Zwrot za zakupy 10%

Konto BRANŻOWE
zwracamy za firmowe wydatki

 • 10%1 zwrotu kwoty wydanej na zakupy dla swojej firmy
 • 0 zł za otwarcie konta i standardowe przelewy internetowe
 • 0 zł za prowadzenie konta dla aktywnych klientów
W Twojej firmie przydałby się nowy sprzęt elektroniczny, ale nie chcesz zwiększać firmowych wydatków? Co powiesz na zwrot pieniędzy od wartości zakupów dokonywanych na potrzeby swojego biznesu? Na Konto BRANŻOWE może wpływać 10% wartości od wybranych transakcji debetową kartą płatniczą MasterCard!

Miesięczna premia wyniesie do 40 zł, pod warunkiem wykonania w danym miesiącu co najmniej jednego przelewu do ZUS-u lub Urzędu Skarbowego oraz dokonania transakcji bezgotówkowej debetową kartą płatniczą wydaną do konta. Szczegóły w Regulaminie Promocji „Konto BRANŻOWE”.

Załóż konto, wybierz swoją  branżę spośród siedmiu objętych promocją (artykuły spożywcze, paliwo i transport, gastronomia, odzież, farmacja, branża budowlana, elektronika/AGD) i  ciesz się zwrotem pieniędzy. Środki znajdą się na koncie do 10 dnia roboczego  kolejnego miesiąca po zakończeniu cyklu rozliczeniowego.

Konto BRANŻOWE założymy Ci bezpłatnie, szybko i wygodnie. Możesz założyć konto przez internet lub podczas wizyty w najbliższym oddziale Idea Banku.

Do Konta BRANŻOWEGO dołączamy debetową kartę płatniczą MasterCard, którą wygodnie zrobisz zakupy. Ponadto jeśli co miesiąc dokonasz nią transakcji bezgotówkowych na kwotę nie niższą niż 400 zł, za jej obsługę również nie pobierzemy opłat.

W Idea Banku możesz również liczyć na atrakcyjne oprocentowanie – zarówno na rachunkach oszczędnościowych, jak i na lokatach długo- i krótkoterminowych. Dla wygodniejszego dokonywania transakcji zaoferujemy Ci możliwość realizowania bezpłatnych standardowych przelewów internetowych.

 

 

Przy okazji możesz cieszyć się bezpłatnym pakietem usług dodatkowych w systemie transakcyjnym bankowości internetowej Idea Cloud takich jak np. Chmura Faktur, wirtualny sejf czy książka adresowa.
 • Rachunek rozliczeniowy Konto BRANŻOWE przeznaczony jest dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą
 • Idea Cloud to system transakcyjny bankowości internetowej prowadzonej przez Idea Bank S.A. Z usługi wirtualny sejf i funkcjonalności zarządzanie płynnością może skorzystać każdy użytkownik Idea Cloud posiadający konto firmowe w Idea Bank S.A.
 • Chmurę Faktur, za pomocą której wystawisz i wyślesz faktury swoim kontrahentom. Wszystkie dokumenty zgromadzisz w jednym miejscu, bez limitu liczby faktur. Chmura Faktur jest dostosowana do bieżących zmian w polskim prawie. Dzięki tej aplikacji zaoszczędzisz czas i wyślesz obowiązkowy JPK.
 • Nagrodą w Promocji jest premia w wysokości 10% wartości transakcji bezgotówkowych dokonanych w punktach handlowo-usługowych na terytorium RP (wskazanych w Regulaminie) przy użyciu debetowej karty płatniczej wydanej do konta, z zastrzeżeniem, że miesięczna łączna wartość nagrody nie może przekroczyć kwoty 40 zł brutto
 • Warunkiem wypłacenia nagrody jest wykonanie w danym miesiącu co najmniej jednego przelewu do ZUS lub Urzędu Skarbowego oraz transakcji bezgotówkowej
 • Kody MCC objęte promocją: artykuły spożywcze (5411 - sklepy spożywcze, supermarkety; 5499 - sklepy spożywcze, sklepy pierwszej potrzeby i specjalne; 5921 - sklepy z piwem, winem, alkoholem; 5300 - hurtownie; 5309 - sklepy wolnocłowe; 5310 - sklepy dyskontowe; 5311 - domy handlowe), paliwo i transport (5542 - samoobsługowe stacje benzynowe; 5983 - stacje benzynowe - olej opałowy, drewno, węgiel, benzyna; 4784 - opłaty drogowe i za przeprawy mostowe; 5541 - stacje serwisowe z usługami dodatkowymi lub bez nich), elektronika/AGD (5722 - sklepy z urządzeniami AGD; 5732 - sprzedaż urządzeń elektronicznych), gastronomia (5812 - restauracje, gastronomia; 5814 - fast foody; 5813 - pijalnie - napoje alkoholowe, bary, tawerny, kluby nocne i dyskoteki), odzież (5691 - sklepy z odzieżą dla mężczyzn i kobiet; 5661 - sklepy obuwnicze; 5300 - hurtownie), branża budowlana (5211 - sklepy z drewnem i materiałami budowlanymi; 5719 - sklepy z akcesoriami meblowymi; 5200 - dostawy domowe ze sklepów; 5331 - sklepy z różnościami), farmacja (5912 - drogerie i apteki; 5977 - sklepy kosmetyczne - drogerie)
 • Wypełnij formularz na naszej stronie internetowej albo odwiedź dowolny oddział banku
 • Przygotuj odpowiednie dokumenty m.in.: dowód osobisty (informację o wymaganych dokumentach otrzymasz na bieżąco podczas wypełniania formularza)
 • Aktywuj konto przelewem uwierzytelniającym lub w dogodnym dla siebie terminie w oddziale banku lub za pośrednictwem kuriera
 • Opłata za otwarcie rachunku: 0 zł
 • Miesięczna opłata za prowadzenie rachunku: 0 zł przez pierwsze 24 miesiące od otwarcia
 • Opłata za wydanie debetowej karty płatniczej do rachunku: 0 zł
 • Opłata za prowadzenie debetowej karty płatniczej: 0 zł (pod warunkiem wykonania wydawaną do rachunku debetową kartą płatniczą co miesiąc transakcji bezgotówkowych na łączną kwotę nie niższą niż 400 zł; w przeciwnym razie opłata wyniesie 8 zł miesięcznie)

Jak dbamy o bezpieczeństwo

Idea Bank
Uwierzytelnienie biometryczne w aplikacji mobilnej
Idea Bank
Szyfrowane połączenie https
Idea Bank
Możliwość powiązania urządzenia zaufanego ze swoim kontem, aby uprościć logowanie
Idea Bank
Unikalny system ochrony IBM Trusteer


1Nagrodą w Promocji, pod warunkiem wykonania w danym miesiącu (Cyklu Rozliczeniowym) co najmniej jednego przelewu do ZUS lub US oraz dokonania transakcji bezgotówkowej, jest Premia stanowiąca kwotę pieniężną w wysokości 10% wartości transakcji bezgotówkowych dokonanych w punktach handlowo-usługowych na terytorium RP (wskazanych w Regulaminie Promocji „Konto BRANŻOWE) przy użyciu debetowej karty płatniczej wydanej do konta, z zastrzeżeniem że łączna wartość Nagrody wypłaconej na Rachunek za każdy miesiąc Promocji nie może przekroczyć kwoty 40 zł. Szczegóły dotyczące wartości Premii dla wyodrębnionych Kodów MCC zawarte są w Tabeli Pakietów Branżowych dostępnej w Regulaminie Promocji „Konto BRANŻOWE”.
Promocja „Konto BRANŻOWE” (dalej Promocja) organizowana przez Idea Bank SA z siedzibą w Warszawie (dalej Bank) jest skierowania do osób fizycznych wykonujących we własnym imieniu działalność gospodarczą. Do Promocji może przystąpić osoba, która spełni łącznie następujące warunki: złoży wniosek promocyjny o przystąpienie do Promocji oraz zawrze z Bankiem w Okresie Promocji: Umowę o Rachunek, Umowę o Kartę oraz Umowę o Korzystanie z Usług Bankowości Elektronicznej. W przypadku gdy uczestnik Promocji na dzień obowiązywania Promocji jest stroną ww. Umów, warunkiem przystąpienia do Promocji jest złożenie w okresie Promocji wniosku promocyjnego o przystąpienie do Promocji oraz akceptacja obowiązującej w Promocji Tabeli Opłat i Prowizji Konto BRANŻOWE dla osób prowadzących działalność gospodarczą.
Przez przelew standardowy należy rozumieć przelew między rachunkami prowadzonymi w Idea Bank S.A. oraz przelew krajowy dokonany na rachunek w innym banku w kraju w systemie ELIXIR za pośrednictwem Bankowości Internetowej. Wartość przyznanej Nagrody powiększa przychód z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej uczestnika Promocji. Szczegółowe warunki Promocji „Konto BRANŻOWE”, w tym wysokość pobieranych opłat i prowizji, dostępne są w oddziałach Banku i na stronie www.ideabank.pl . Miesięczna opłata za prowadzenie Konta BRANŻOWEGO wynosi 15 zł. Opłata nie jest pobierana pod warunkiem wykonaniapod warunkiem wykonania min. 1 przelewu do ZUSu z tego Rachunku w miesiącu kalendarzowym. Szczegóły są zawarte w TOiP.