Otwarcie0 zł

Konto FIRMA TO JA
nasze najlepsze konto dla firm

 • 0 zł za prowadzenie konta przez pierwsze 24 miesiące od otwarcia
 • bezpłatne standardowe przelewy przez Internet
 • innowacyjny system do zarządzania firmą Idea Cloud w pakiecie
 • kasoterminal 3 w 1 na preferencyjnych warunkach

Konto FIRMA TO JA to konto firmowe, będące efektem współpracy Idea Banku z tysiącami przedsiębiorców - ich uwagi i pomysły przenieśliśmy do świata realnego, tworząc jedno z najbardziej przyjaznych kont dostępnych na rynku.

Jedną z największych bolączek właścicieli firm jest konieczność ponoszenia wysokich opłat za korzystanie nawet z tak podstawowych usług bankowych jak prowadzenie konta dla firm. Dlatego w ofercie Konta FIRMA TO JA nie pobieramy opłat za założenie, a opłata za prowadzenie konta wynosi 0 zł przez pierwszych 24 miesięcy od otwarcia rachunku lub pod warunkiem: wykonania min. 1 przelewu do ZUSu z tego rachunku w danym miesiącu kalendarzowym.

Nie ma również opłat za wypłaty i wpłaty gotówkowe z bankomatów w oddziałach Idea Banku, standardowe przelewy realizowane w Bankowości Internetowej.

W Idea Banku nie zapłacisz też za wydanie debetowej karty płatniczej do konta, a jeśli będziesz z niej aktywnie korzystać nie pobierzemy opłaty miesięcznej za jej prowadzenie - wystarczy co miesiąc dokonać transakcji bezgotówkowych debetową kartą płatniczą na kwotę nie niższą niż 400 zł lub dokonać Wpłat gotówki w bankomatach lub wpłatomatach wskazanych przez Bank na łączną kwotę nie niższą niż 1 000 zł, w przeciwnym razie opłata za obsługę debetowej karty płatniczej wynosi 8 zł. 

Zakładając konto firmowe zyskujesz dostęp do Idea Cloud, czyli systemu transakcyjnego pomagającego zarządzać firmowymi finansami. Znajdziesz tu darmową Chmurę Faktur, za pomocą której wystawisz i wyślesz faktury swoim kontrahentom. Wszystkie dokumenty zgromadzisz w jednym miejscu, bez limitu liczby faktur. Chmura faktur jest dostosowana do bieżących zmian w polskim prawie. Dzięki tej aplikacji zaoszczędzisz czas i wyślesz obowiązkowy JPK. Jak założyć konto online? Wystarczy złożyć wniosek o konto online, wybrać opcje aktywacji przelewem oraz wykonać przelew na nowe konto. Po weryfikacji Twoje konto zostanie aktywowane.

Idea Cloud pozwala też szybko korzystać z naszych kredytów, pożyczek i innych produktów finansowych - wystarczy kliknąć i wypełnić formularz danej oferty, a decyzja kredytowa pojawi się w kilka minut. Idea Cloud to także centrum zarządzania budżetem przedsiębiorstwa - sprawdzi płynność finansową i wskaże, jakie obszary wymagają Twojej uwagi.

Jeżeli natomiast chcesz przyjmować płatności kartą, mamy dla Ciebie w ofercie Kasoterminal 3 w 1, narzędzie integrujące funkcje kasy fiskalnej online i terminala płatniczego w jednym niewielkim urządzeniu. Dzięki niemu możesz oferować swoim klientom zarówno płatności gotówką, jak i kartą.

 • Rachunek rozliczeniowy Konto FIRMA TO JA przeznaczony jest dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą
 • Konto można założyć przez Internet albo podczas wizyty w oddziale banku
 • Idea Cloud to system transakcyjny Bankowości Internetowej prowadzonej przez Idea Bank S.A. Z usługi Wirtualny Sejf i funkcjonalności Zarządzanie Płynnością może skorzystać każdy użytkownik Idea Cloud posiadający konto firmowe w Idea Bank S.A.
 • Wypełnij wniosek o konto online na stronie ideabank.pl albo odwiedź nasz oddział i uzyskaj dostęp do swojego konta
 • Aktywuj konto, na stronie ideabank.pl zaloguj się do Bankowości Internetowej i korzystaj aktywnie ze swojego nowego konta
 • Opłata za otwarcie rachunku: 0 zł
 • Miesięczna opłata za prowadzenie rachunku: 0 zł przez pierwsze 24 miesiące od otwarcia
 • Wypłata gotówki ze wszystkich bankomatów w kraju: 0 zł za pierwsze 5 wypłat
 • Opłata za wydanie debetowej karty płatniczej do rachunku: 0 zł (od każdej karty)
 • Opłata za prowadzenie karty debetowej: 0 zł (pod warunkiem wykonania wydawaną do rachunku debetową kartą płatniczą co miesiąc transakcji bezgotówkowych na łączną kwotę nie niższą niż 400 zł. W przeciwnym razie opłata wynosi 8 zł miesięcznie)

Jak dbamy o bezpieczeństwo

Idea Bank
Maskowane hasło dostępu
Idea Bank
Szyfrowane połączenie https
Idea Bank
Autoryzacje operacji poprzez hasła SMS
Idea Bank
Wiadomości wysyłane
z podpisem elektronicznym


Rachunek Rozliczeniowy „Konto FIRMA TO JA” (dalej Rachunek) przeznaczony jest dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą. Opłata za otwarcie Rachunku wynosi 0 PLN . Miesięczna opłata za prowadzenie Rachunku Głównego wynosi 0 PLN przez pierwsze 24 miesiące od otwarcia Rachunku, w przypadku Rachunku Głównego. Miesięczna opłata za prowadzenie Rachunku Głównego po upływie 24 miesięcy od otwarcia Rachunku Głównego wynosi 0 PLN pod warunkiem wykonania min. 1 przelewu do ZUSu z tego Rachunku w miesiącu kalendarzowym. W przypadku niespełnienia wymienionego warunku miesięczna opłata za prowadzenie rachunku wynosi 15 PLN. W przypadku Rachunków Pomocniczych opłata miesięczna za prowadzenie wynosi 5,00 PLN od każdego Rachunku. Opłata za wydanie debetowej karty płatniczej do Rachunku wynosi 0 PLN (od każdej karty). Opłata za prowadzenie debetowej karty płatniczej wynosi 0 PLN (od każdej karty), pod warunkiem wykonania co miesiąc transakcji bezgotówkowych debetową kartą płatniczą, wydawaną do Rachunku, na łączną kwotę nie niższą niż: (i) 400,00 PLN dla debetowych kart płatniczych lub (ii) dokonania Wpłat gotówki w bankomatach lub wpłatomatach wskazanych przez Bank i wyposażonych w moduł umożliwiający dokonywanie wpłat na łączną kwotę nie niższą niż 1 000,00 PLN. Jeżeli łączna kwota transakcji bezgotówkowych w danym miesiącu kalendarzowym jest niższa, opłata za obsługę debetowej karty płatniczej wynosi 8 PLN.
Przez przelew standardowy należy rozumieć przelew między rachunkami prowadzonymi w Idea Bank S.A. oraz przelew krajowy dokonany na rachunek w innym banku w kraju w systemie ELIXIR za pośrednictwem Bankowości Internetowej. Szczegóły dotyczące pobieranych opłat w ramach Rachunku zawarte są w Tabeli Opłat i Prowizji dostępnej na www.ideabank.pl.