Otwarcie0 zł

Konto FIRMA TO JA
nasze najlepsze konto dla firm

 • 0 zł za prowadzenie konta przez pierwsze 24 miesiące od otwarcia
 • bezpłatne standardowe przelewy przez Internet
 • innowacyjny system do zarządzania firmą Idea Cloud w pakiecie
 • terminal płatniczy SumUp lub Elavon do konta

Konto FIRMA TO JA to konto firmowe, będące efektem współpracy Idea Banku z tysiącami przedsiębiorców - ich uwagi i pomysły przenieśliśmy do świata realnego, tworząc jedno z najbardziej przyjaznych kont dostępnych na rynku.

Jedną z największych bolączek właścicieli firm jest konieczność ponoszenia wysokich opłat za korzystanie nawet z tak podstawowych usług bankowych jak prowadzenie konta dla firm. Dlatego w ofercie Konta FIRMA TO JA nie pobieramy opłat za założenie, a opłata za prowadzenie konta wynosi 0 zł przez pierwszych 24 miesięcy od otwarcia rachunku lub pod warunkiem:
a) wykonania min. 1 przelewu do ZUSu z tego rachunku w danym miesiącu kalendarzowym
lub
b) posiadania aktywnej umowy leasingu zawartej z Idea Getin Leasing S.A.

Nie ma również opłat za wypłaty gotówki z bankomatów, wpłaty gotówkowe w oddziałach Idea Banku, standardowe przelewy realizowane w Bankowości Internetowej oraz dwa przelewy europejskie (SEPA/ EuroElixir) i dwa przelewy natychmiastowe (Express Elixir) w miesiącu.

W Idea Banku nie zapłacisz też za wydanie debetowej karty płatniczej do konta, a jeśli będziesz z niej aktywnie korzystać nie pobierzemy opłaty miesięcznej za jej prowadzenie - wystarczy co miesiąc dokonać transakcji bezgotówkowych debetową kartą płatniczą na kwotę nie niższą niż 400 zł lub dokonać Wpłat gotówki w bankomatach lub wpłatomatach wskazanych przez Bank na łączną kwotę nie niższą niż 1 000PLN, w przeciwnym razie opłata za obsługę debetowej karty płatniczej wynosi 8 zł. 

Zakładając konto firmowe zyskujesz dostęp do Idea Cloud, czyli systemu transakcyjnego pomagającego zarządzać firmowymi finansami. Znajdziesz tu darmową Chmurę Faktur, za pomocą której wystawisz i wyślesz faktury swoim kontrahentom. Wszystkie dokumenty zgromadzisz w jednym miejscu, bez limitu liczby faktur. Chmura faktur jest dostosowana do bieżących zmian w polskim prawie. Dzięki tej aplikacji zaoszczędzisz czas i wyślesz obowiązkowy JPK. Jak założyć konto online? Wystarczy złożyć wniosek o konto online, wybrać opcje aktywacji przelewem oraz wykonać przelew na nowe konto. Po weryfikacji Twoje konto zostanie aktywowane.

Idea Cloud pozwala też szybko korzystać z naszych kredytów, pożyczek i innych produktów finansowych - wystarczy kliknąć i wypełnić formularz danej oferty, a decyzja kredytowa pojawi się w kilka minut. Idea Cloud to także centrum zarządzania budżetem przedsiębiorstwa - sprawdzi płynność finansową i wskaże, jakie obszary wymagają Twojej uwagi.

W pracy przedsiębiorcy ważny jest komfort pracy i oszczędność czasu – dlatego wszystkim klientom udostępniamy innowacyjne placówki Idea Hub, w których będziesz mógł spokojnie popracować z kubkiem gorącej kawy, a nawet wynająć, również bezpłatnie, salę konferencyjną na spotkania ze swoimi klientami.
Jeżeli natomiast chcesz przyjmować płatności kartą, mamy dla Ciebie w ofercie dwa rodzaje terminali płatniczych Elavon i SumUp. Elavon to tradycyjny terminal POS, natomiast SumUp to mobilny terminal płatniczy, który podłączysz do swojego telefonu. U obu partnerów wynegocjowaliśmy dla naszych klientów posiadających konta firmowe preferencyjne warunki, niedostępne w standardowej, rynkowej ofercie. Dzięki temu możesz zyskać terminal bez opłat. Szczegóły znajdziesz tutaj.

 • Rachunek rozliczeniowy Konto FIRMA TO JA przeznaczony jest dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą
 • Konto można założyć przez Internet albo podczas wizyty w oddziale banku
 • Idea Cloud to system transakcyjny Bankowości Internetowej prowadzonej przez Idea Bank S.A. Z usługi Wirtualny Sejf i funkcjonalności Zarządzanie Płynnością może skorzystać każdy użytkownik Idea Cloud posiadający konto firmowe w Idea Bank S.A.
 • Wypełnij wniosek o konto online na stronie ideabank.pl albo odwiedź nasz oddział i uzyskaj dostęp do swojego konta
 • Aktywuj konto, na stronie ideabank.pl zaloguj się do Bankowości Internetowej i korzystaj aktywnie ze swojego nowego konta
 • Opłata za otwarcie rachunku: 0 zł
 • Miesięczna opłata za prowadzenie rachunku: 0 zł przez pierwsze 24 miesiące od otwarcia
 • Wypłata gotówki ze wszystkich bankomatów w kraju: 0 zł za pierwsze 5 wypłat
 • Opłata za wydanie debetowej karty płatniczej do rachunku: 0 zł (od każdej karty)
 • Opłata za prowadzenie karty debetowej: 0 zł (pod warunkiem wykonania wydawaną do rachunku debetową kartą płatniczą co miesiąc transakcji bezgotówkowych na łączną kwotę nie niższą niż 400 zł. W przeciwnym razie opłata wynosi 8 zł miesięcznie)

Jak dbamy o bezpieczeństwo

Idea Bank
Maskowane hasło dostępu
Idea Bank
Szyfrowane połączenie https
Idea Bank
Autoryzacje operacji poprzez hasła SMS
Idea Bank
Wiadomości wysyłane
z podpisem elektronicznym


Rachunek Rozliczeniowy „Konto FIRMA TO JA” (dalej Rachunek) przeznaczony jest dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą. Opłata za otwarcie Rachunku wynosi 0 PLN . Miesięczna opłata za prowadzenie Rachunku Głównego wynosi 0 PLN przez pierwsze 24 miesiące od otwarcia Rachunku, w przypadku Rachunku Głównego. Miesięczna opłata za prowadzenie Rachunku Głównego po upływie 24 miesięcy od otwarcia Rachunku Głównego wynosi 0 PLN pod warunkiem wykonania min. 1 przelewu do ZUSu z tego Rachunku w miesiącu kalendarzowym lub w przypadku posiadania na koniec danego miesiąca kalendarzowego aktywnej umowy leasingu zawartej z Idea Getin Leasing S.A. W przypadku niespełnienia wymienionych warunków miesięczna opłata za prowadzenie rachunku wynosi 15 PLN. W przypadku Rachunków Pomocniczych opłata miesięczna za prowadzenie wynosi 5,00 PLN od każdego Rachunku . Opłata za wydanie debetowej karty płatniczej do Rachunku wynosi 0 PLN (od każdej karty). Opłata za prowadzenie debetowej karty płatniczej wynosi 0 PLN (od każdej karty), pod warunkiem wykonania co miesiąc transakcji bezgotówkowych debetową kartą płatniczą, wydawaną do Rachunku, na łączną kwotę nie niższą niż: (i) 300,00 PLN dla debetowych kart płatniczych wydanych do Konta Firma to Ja prowadzonego na podstawie umowy zawartej do dnia 4 stycznia 2013 r. lub (ii) 400,00 PLN dla debetowych kart płatniczych wydanych do Konta Firma to Ja prowadzonego na podstawie umowy zawartej od dnia 5 stycznia 2013 r. lub (iii) dokonania Wpłat gotówki w bankomatach lub wpłatomatach wskazanych przez Bank i wyposażonych w moduł umożliwiający dokonywanie wpłat na łączną kwotę nie niższą niż 1 000,00 PLN. Transakcje bezgotówkowe oraz Wpłaty gotówki przy użyciu karty płatniczej, o których mowa w zdaniu poprzednim muszą zostać rozliczone (zaksięgowane) w danym miesiącu kalendarzowym. Jeżeli łączna kwota transakcji bezgotówkowych w danym miesiącu kalendarzowym jest niższa, opłata za obsługę debetowej karty płatniczej wynosi 8 PLN. Przez przelew standardowy należy rozumieć przelew między rachunkami prowadzonymi w Idea Bank S.A. oraz przelew krajowy dokonany na rachunek w innym banku w kraju w systemie ELIXIR za pośrednictwem Bankowości Internetowej. Szczegóły dotyczące pobieranych opłat w ramach Rachunku zawarte są w Tabeli Opłat i Prowizji dostępnej na www.ideabank.pl.

22 101 10 50
Koszt zgodny z taryfą operatora

Zapytaj o konto