Oprocentowanie do3,20%

Promocja „Zyskaj więcej” z Kontem IDEALNIE PROSTYM  • Wysokie oprocentowanie – nawet do 3,20% w skali roku
  • 0 zł za otwarcie i prowadzenie konta IDEALNIE PROSTEGO
  • Możliwość otwarcia nawet 3 kont

Co otrzymujesz w pakiecie?

Rachunek oszczędnościowy oprocentowany jak lokata? To możliwe! W ramach Promocji „Zyskaj więcej” z kontem IDEALNIE PROSTYM otwartym w Okresie przystąpienia do Promocji możesz zyskać nawet 3,20% w skali roku. Oprocentowanie promocyjne jest zmienne i naliczane jest do dnia 30.06.2019 r., po spełnieniu warunków określonych w Regulaminie Promocji „Zyskaj więcej”. Po zakończeniu Okresu Promocji środki zgromadzone na koncie IDEALNIE PROSTYM objęte będą oprocentowaniem standardowym w wysokości 1,10% w skali roku.

Okres Przystąpienia – okres, w którym Uczestnik może przystąpić do Promocji, począwszy od dnia 8 stycznia 2019 r. do czasu odwołania, jednak nie krócej niż do dnia 8 kwietnia 2019 r.

Kapitalizacja odsetek następuje na koniec ostatniego dnia miesiąca kalendarzowego.

Oprocentowanie promocyjne naliczane będzie w Okresie Promocji dla środków zgromadzonych na Koncie IDEALNIE PROSTYM na następujących zasadach:

  • do 20 000 PLN - oprocentowanie środków na rachunku wyniesie 3,20% w skali roku
  • od 20 000,01 PLN do 200 000 PLN - oprocentowanie środków na rachunku wyniesie 2,50% w skali roku
  • od 200 000,01 PLN do 1 000 000 PLN - oprocentowanie środków na rachunku wyniesie 2,20% w skali roku
  • powyżej 1 000 000 PLN - oprocentowanie środków na rachunku wyniesie 1,10% w skali roku.

Po osiągnięciu salda określonego w Tabeli, całość środków objęta jest oprocentowaniem wskazanym dla danego przedziału salda.
Co to oznacza w praktyce dla Twoich pieniędzy? Jeśli w Okresie Promocji zgromadzisz na Koncie IDEALNIE PROSTYM środki w wysokości 19 990,00 PLN, ich oprocentowanie wyniesie 3,20% w skali roku. Jeżeli natomiast zgromadzisz na tym Koncie 20 100, 00 PLN oprocentowanie dla całości środków wyniesie 2,50% w skali roku.

Otwarcie i prowadzenie Konta IDEALNIE PROSTEGO JEST darmowe.

  • Wypełnij formularz na naszej stronie internetowej.
  • Przygotuj odpowiednie dokumenty m.in.: dowód osobisty (informację o wymaganych dokumentach otrzymasz na bieżąco podczas wypełniania formularza)
  • Aktywuj konto przelewem uwierzytelniającym lub w dogodnym dla siebie terminie w oddziale banku

Konto IDEALNIE PROSTE przeznaczone jest dla Klientów Indywidualnych.

Oprocentowanie Promocyjne środków zgromadzonych na Rachunku Oszczędnościowym obowiązuje w trakcie trwania Okresu Promocji jest zmienne i wynosi:

Saldo minimalne Saldo maksymalne Oprocentowanie w skali roku
0 zł 20 000 zł 3,20%
20 000,01 zł 200 000 zł 2,50%
200 000,01 zł 1 000 000 zł 2,20%
powyżej 1 000 000 zł 1,10%

Otwarcie rachunku oszczędnościowego IDEALNIE PROSTEGO: 0 zł

Prowadzenie rachunku oszczędnościowego IDEALNIE PROSTEGO (opłata miesięczna): 0 zł

Jak dbamy o bezpieczeństwo

Idea Bank
Maskowane hasło dostępu
Idea Bank
Szyfrowane połączenie https
Idea Bank
Autoryzacje operacji poprzez hasła SMS
Idea Bank
Wiadomości wysyłane
z podpisem elektronicznym


Rachunek Oszczędnościowy „Konto Idealnie Proste” (dalej „Rachunek”) przeznaczony jest dla osób fizycznych będących konsumentami. Opłata za otwarcie i prowadzenie Rachunku wynosi 0 zł. Oprocentowanie środków zgromadzonych na Rachunku wskazane w Tabeli Oprocentowania obowiązującej w dniu zawarcia Umowy o Rachunek jest zmienne i wynosi 1,10% w skali roku. Kapitalizacja odsetek na Rachunku następuje ostatniego dnia miesiąca kalendarzowego. Szczegóły dotyczące Rachunku Oszczędnościowego „Konto Idealnie PROSTE” zawarte są w „Tabeli Oprocentowania Rachunków dla klientów indywidualnych” oraz „Tabeli Opłat i Prowizji Dla Rachunków Prowadzonych w Złotych Polskich Dla Klientów Indywidualnych” dostępnej na stronie www.ideabank.pl oraz w oddziałach Idea Bank S.A.

Promocja „Zyskaj więcej” (dalej „Promocja”) przeznaczona jest dla osób fizycznych będących konsumentami (dalej „Uczestnik”). Do Promocji może przystąpić konsument, który: 1) zawarł Umowę o Rachunek Oszczędnościowy Konto IDEALNIE PROSTE; 2) zawarł Umowę o Bankowość Elektroniczną lub był stroną Umowy o Bankowość Elektroniczną przed rozpoczęciem Okresu Promocji; 3) zaakceptował Regulaminu Promocji „Zyskaj więcej”. Uczestnik Promocji może posiadać w Banku maksymalnie trzy Konta IDEALNIE PROSTE. Oprocentowanie promocyjne środków zgromadzonych na Koncie IDEALNIE PROSTYM otwartym w Okresie Przystąpienia, obowiązuje w trakcie trwania Okresu Promocji, jest zmienne i wynosi: 1) 3,20% w skali roku dla środków w wysokości do 20 000 PLN; 2) 2,50% w skali roku dla środków w wysokości od 20 000,01 do 200 000,00PLN; 3) 2,20% w skali roku dla środków w wysokości od 200 000,01 do 1 000 000 PLN; 4) 1,10% w skali roku dla środków powyżej 1 000 000 PLN. Po osiągnięciu salda określonego w Tabeli, całość środków objęta jest oprocentowaniem wskazanym dla danego przedziału salda. Po zakończeniu Promocji środki zgromadzone na Koncie IDEALNIE PROSTYM objęte są oprocentowaniem standardowym w wysokości 1,10% w skali roku. Okres przystąpienia do Promocji trwa do czasu jej odwołania jednak nie krócej niż do dnia 08.04.2019r., zaś Okres Promocji w którym Bank nalicza oprocentowanie promocyjne trwa do 30.06.2019r. Kapitalizacja odsetek następuje ostatniego dnia miesiąca kalendarzowego. Szczegóły dotyczące Promocji zawarte są w Regulaminie Promocji dostępnym na stronie www.ideabank.pl

22 101 10 50
Koszt zgodny z taryfą operatora

Zapytaj o konto