Konto OSZCZĘDNOŚCIOWE IDEALNIE PROSTE

  • Oprocentowanie – 0,05% w skali roku
  • 0 zł za otwarcie i prowadzenie konta IDEALNIE PROSTEGO
  • 0 zł za pierwszy przelew wewnętrzny w miesiącu

Co otrzymujesz w pakiecie?

Atrakcyjne oprocentowanie

Stały dostęp do środków

Wybierz rachunek oszczędnościowy ze zmiennym oprocentowaniem 0,05%. Konto IDEALNIE PROSTE przeznaczone jest dla klientów indywidualnych, którzy chcą ulokować swoje środki, tak aby przynosiły regularne zyski, a jednocześnie mieć do nich łatwy dostęp.

Otwarcie i prowadzenie Konta IDEALNIE PROSTEGO jest darmowe. Dzięki temu masz pełną kontrolę nad swoimi pieniędzmi, a Twoje finanse są przejrzyste jak nigdy wcześniej. W każdym miesiącu masz możliwość dokonania jednego przelewu wewnętrznego z rachunku oszczędnościowego za 0 zł.

  • Wypełnij formularz na naszej stronie internetowej.
  • Przygotuj odpowiednie dokumenty, m.in.: dowód osobisty (informację o wymaganych dokumentach otrzymasz na bieżąco podczas wypełniania formularza).
  • Aktywuj konto przelewem uwierzytelniającym lub w dogodnym dla siebie terminie w oddziale banku.

Otwarcie rachunku oszczędnościowego IDEALNIE PROSTEGO: 0 zł

Prowadzenie rachunku oszczędnościowego IDEALNIE PROSTEGO (opłata miesięczna): 0 zł

Prowadzenie rachunku oszczędnościowego IDEALNIE PROSTEGO (opłata roczna): 0 zł

Pierwszy przelew wewnętrzny w miesiącu: 0 zł

Jak dbamy o bezpieczeństwo

Idea Bank
Uwierzytelnienie biometryczne w aplikacji mobilnej
Idea Bank
Szyfrowane połączenie https
Idea Bank
Możliwość powiązania urządzenia zaufanego ze swoim kontem, aby uprościć logowanie
Idea Bank
Unikalny system ochrony IBM Trusteer


Rachunek Oszczędnościowy „Konto Idealnie Proste” (dalej „Rachunek”) przeznaczony jest dla osób fizycznych będących konsumentami. Opłata za otwarcie i prowadzenie Rachunku wynosi 0 zł. Oprocentowanie środków zgromadzonych na Rachunku wskazane w Tabeli Oprocentowania obowiązującej w dniu zawarcia Umowy o Rachunek jest zmienne i wynosi 0,05% w skali roku. Kapitalizacja odsetek na Rachunku następuje ostatniego dnia miesiąca kalendarzowego. Szczegóły dotyczące Rachunku Oszczędnościowego „Konto Idealnie PROSTE” zawarte są w „Tabeli Oprocentowania Rachunków dla klientów indywidualnych” oraz „Tabeli Opłat i Prowizji Dla Rachunków Prowadzonych w Złotych Polskich Dla Klientów Indywidualnych” dostępnej na stronie www.ideabank.pl oraz w oddziałach Idea Bank S.A.