Informacja o nowych dokumentach dotyczących lokat

3 sierpnia 2021 r. wprowadzamy nowe dokumenty, które będą regulowały terminowe lokaty oszczędnościowe otwarte w Idea Bank S.A. i przejęte przez Bank Pekao S.A. na mocy decyzji Bankowego Funduszu Gwarancyjnego z 31.12.2020 r. o przymusowej restrukturyzacji Idea Bank S.A.

Nowe dokumenty będą obowiązywać do wszystkich lokat automatycznie odnowionych po 2 sierpnia 2021 r. - od dnia ich odnowienia. Dotyczy to również Lokaty Standardowej i Lokaty Idealnej. Te dokumenty to:

  1. „Regulamin automatycznie odnawiających się Lokat Standardowych, Idealnych oraz pozostałych lokat przejętych z Idea Bank S.A. - dla klientów indywidualnych” - dokument PDF
  2. „Regulamin składania i rozpatrywania reklamacji Klientów Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna będących konsumentami”  - dokument PDF
  3. Tabela oprocentowania lokat -  dokument PDF
  4. QA regulaminy lokat- dokument PDF

Nowy regulamin zawiera wyłącznie postanowienia, które regulują obsługę lokat automatycznie odnowionych po 2 sierpnia 2021 r. Do tych lokat nie będzie miał zastosowania „Regulamin rachunków bankowych, świadczenia usług bankowości elektronicznej oraz wydawania i używania debetowych kart płatniczych w Idea Banku S.A. dla klientów indywidualnych”.

 

Dokumenty znajdziesz również na stronie internetowej www.ideabank.pl w zakładce Przydatne dokumenty oraz w oddziałach Banku Pekao S.A., które obsługują produkty przejęte z Idea Bank S.A. (lista takich oddziałów dostępna jest na stronie www.ideabank.pl w zakładce Oddziały).