Polityka Idea Bank SA dotycząca plików cookies

Niniejsza Polityka dotyczy plików cookies i odnosi się do stron internetowych („Serwis”), których operatorem jest Idea Bank SA z siedzibą w Warszawie przy Rondzie Daszyńskiego 2c (dalej "Bank").

 1. Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies, z zastrzeżeniem pkt 7.

 2. Pliki cookies (tzw. ciasteczka) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

 3. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

  • dostosowania zawartości stron internetowych Banku do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do indywidualnych potrzeb Użytkownika;
  • tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie struktury i zawartości tych stron;
  • utrzymania sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki czemu Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
  • identyfikowania źródła, z jakiego Użytkownik trafił na stronę internetową Banku.
 4. Na stronach Serwisu mogą znajdować się odwołania do innych serwisów internetowych, które stosują własne polityki prywatności. Rekomendujemy zapoznanie się z każdą z takich polityk, ponieważ Bank nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za zasady zachowania prywatności obowiązujące w tych serwisach.

 5. W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:

  • sesyjne (session cookies) – są plikami tymczasowymi, przechowywanymi na urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej);
  • stałe (persistent cookies) – pliki cookies, które przechowywane są na urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika;
  • cookies podmiotów zewnętrznych (third parties cookies) – to pliki pochodzące np. z serwerów reklamowych, serwerów firm i dostawców usług współpracujących z właścicielem danej strony internetowej. Te pliki pozwalają dostosowywać reklamy – dzięki którym korzystanie ze stron internetowych może być bezpłatne – do preferencji i zwyczajów ich użytkowników. Pozwalają również ocenić skuteczność działań reklamowych (np. dzięki zliczaniu, ile osób kliknęło w daną reklamę i przeszło na stronę internetową reklamodawcy).
  • trackingowe - ciasteczka te przechowują informacje niezbędne do ustalenia źródła pochodzenia ruchu internetowego. Informacje gromadzone w tych ciasteczkach  służą do badania efektywności źródeł ruchu internetowego w ramach prowadzonych przez Idea Bank kampanii internetowych i działań marketingowych. Ciasteczka te nadawane są na okres do 30 dni lub sesyjnie.
  • analityczne - ciasteczka te  instalowane są przez  różnego rodzaju systemy analityczne  badające statystyczne i ilościowe zjawiska na stronach  Idea Bank związane z przepływem i zachowaniem użytkowników. Dane w nich zawarte są  gromadzone i przetwarzane są w sposób anonimowy i wykorzystywane są przez systemy analityczne w celu optymalizacji stron Idea Bank. Czas trwania tych ciasteczek  jest ustalany sesyjne lub na inny okres.
 6. W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:

  Nazwa ciasteczka (Cookies) Rodzaj Opis
  ideabank2_session sesyjne Przechowuje identyfikator sesji. Jest niezbędny do zachowania spójności wypełnianego wniosku.
  salesmore_affId wygasa po 30 dniach W tym ciasteczku jest przekazywany identyfikator strony internetowej w systemie mierzącym pochodzenie źródła reklamy z którego dotarł użytkownik na stronę Banku.
  salesmore_tdpeh wygasa po 30 dniach W tym ciasteczku jest zapisywany unikalny identyfikator kliknięcia w reklamę nadany przez system mierzący pochodzenie źródła reklamy. Ciasteczko ustawiane tylko w momencie przyjścia na stronę Banku z innego serwisu uczestniczącego w kampanii reklamowej.
  bankowosc_ib sesyjne Przechowuje identyfikator sesji na podstawie, którego następuje logowanie użytkownika na stronie internetowej.
  _pk_id.* stałe Ciasteczko nadawane jest przez system statystyczny w celu zbierania informacji statystycznych o użytkownikach. Ciasteczko to identyfikuje jednoznacznie użytkownika.
  _pk_ses.* sesyjne Ciasteczko nadawane jest przez system statystyczny w celu zbierania informacji statystycznych o określonym użytkowniku w kontekście jego wizyty.
  HRL8

  Produktowe

  (third parties cookies)

  Ciasteczka nadawane są przez system reklamowy partnera biznesowego Idea Bank w celu prezentowania użytkownikom spersonalizowanych treści reklamowych dopasowanych do preferencji użytkownika.
  uuid

  produktowe

  (third parties cookies)

  Ciasteczka nadawane są przez system reklamowy partnera biznesowego Idea Bank w celu prezentowania użytkownikom spersonalizowanych treści reklamowych dopasowanych do preferencji użytkownika.
  mt_mop

  produktowe

  (third parties cookies)

  Ciasteczka nadawane są przez system reklamowy partnera biznesowego Idea Bank w celu prezentowania użytkownikom spersonalizowanych treści reklamowych dopasowanych do preferencji użytkownika.
  XXX
  Np. LOO, KOO, KFO, KFS itd.
  trackingowe Ciasteczka te nadawane są przez system trackingowy Idea Bank w celu ustalenia pochodzenia źródeł ruchu internetowego w odniesieniu do mediów, które go dostarczają.  Ciasteczka pozwalają przypisać efekt konwersji do danego medium. Nazwy tych ciasteczek są generowane dynamicznie dla poszczególnych grup produktów jako trzyznakowe identyfikatory (XXX).
  XXX_tracking
  Np. LOO_tracking, KOO_tracking,
  ref_tracking, seo_tracking itp.
  trackingowe Ciasteczka te nadawane są przez system trackingowy Idea Bank w celu ustalenia pochodzenia źródła ruchu internetowego  z jakiego przybywa użytkownik w odniesieniu do medium, które je generuje.  Ciasteczka te pozwalają przypisać efekt konwersji do danego medium oraz przechowują one informacje o klasyfikacji ruchu internetowego. Prefix nazwy (XXX) tych ciasteczek jest generowany dynamicznie w zależności od grupy produktów do której przybył użytkownik.
  source trackingowe Ciasteczko to identyfikuje źródło z jakiego użytkownik przybywa na stronię Idea Bank. Jest ono wykrzystywane do ustalenia pochodzenia konwersji.
  WRUID analityczne (Click Tale) To ciasteczko identyfikuje  anonimowo osobę odwiedzającą stronę  internetową Idea Bank i gromadzone są w nim informacje, które dotyczą akcji podejmowanych przez użytkownika. Ciasteczko to wykorzystywane jest przez oprogramowanie Click Tale, a zbierane dane są przetwarzane wyłącznie w celach statystycznych i analitycznych.
  __CT_Data analityczne (Click Tale) To ciasteczko jest używane przez oprogramowanie Click Tale do zliczania liczby odsłon lub wizyt anonimowego użytkownika odwiedzającego stronę internetową Idea Bank.
  Smclient stałe Ciasteczko nadawane jest przez system Sales Manago. Ciasteczko przechowuje unikalny identyfikator Użytkownika Serwisu. Ciasteczko może być zapisywane w chwili gdy powstaje technologiczna możliwość powiązania anonimowego Użytkownika Serwisu z informacjami posiadanymi przez Bank o tym Użytkowniku. Zbierane dane służą do analizy behawioralnej użytkownika, oraz zbierania o nim danych mogących posłużyć do przedstawienia mu lepiej dopasowanej oferty Banku.
  smuuid analityczne Ciasteczko może być nadawane przez system Sales Manago podczas pierwszej wizyty Użytkownika Serwisu. Ciasteczko zawiera losowy identyfikator Użytkownika Serwisu. Celem umieszczania tego ciasteczka jest dostarczenie informacji o anonimowych wizytach w serwisie do systemu Sales Manago.
  smform stałe Ciasteczko może być nadawane przez system Sales Manago podczas pierwszej wizyty Użytkownika Serwisu. Ciasteczko przechowuje parametry pamiętające stan formularza kontaktowego w celu jego wyświetlenia.
  __utma stałe To ciasteczko używane jest przez system analityczny Google Analytics do przechowywania informacji o ilości wyświetleń dla danego użytkownika.
  __utmb stałe To ciasteczko używane jest przez system analityczny Google Analytics do przechowywania czasu wizyty/przebywania na stronie.
  __utmc sesyjne To ciasteczko używane jest przez system analityczny Google Analytics do przechowywania czasu wizyty/przebywania na stronie.
  __utmz stałe To ciasteczko używane jest przez system analityczny Google Analytics do przechowywania informacji o tym, skąd trafił do nas użytkownik.
  userId sesyjne To ciasteczko używane jest przez system analityczny Google Analytics do przechowywania zahashowanej informacji o zalogowanym użytkowniku. Dane te uniemożliwiają zidentyfikowanie pojedynczego użytkownika i służą do zebrania informacji o rodzaju urządzenia wykorzystywanego przez użytkownika do logowania się.
  ibuser trackingowe Ciasteczko identyfikujące użytkowników serwisów Idea Bank.
  vmp wygasa po 30 dniach Ciasteczko zapisuje informację o ostatnim źródle wejścia z kampanii.
  vmpid wygasa po 30 dniach Ciasteczko zapisuje informację o ostatnim źródle wejścia z kampanii.
  vmsessid sesyjne Ciasteczko przechoduje identyfikator sesji.
  JSESSIONID Sesyjne, third parties cookie Przechowuje identyfikator sesji systemu trackingowego partnera biznesowego Idea Bank.
  BDseg, statid, ust third parties cookies Ciasteczka nadawane jest przez system statystyczny partnera biznesowego Idea Bank w celu prezentowania użytkownikom spersonalizowanych treści reklamowych dopasowanych do preferencji użytkownika oraz w celu zbierania informacji statystycznych o określonym użytkowniku w kontekście jego wizyty.
  advTracking Tracking, third parties cookies Ciasteczka nadawane przez system trackingowy partnera biznesowego Idea Bank. Wykorzystywane do analizy efektywności kampanii reklamowych Idea Banku.
  UID (Identity) Up to 13 months (EU DPA recommendation) Ciasteczka nadawane jest przez system statystyczny partnera biznesowego Idea Bank w celu prezentowania użytkownikom spersonalizowanych treści reklamowych dopasowanych do preferencji użytkownika oraz w celu zbierania informacji statystycznych o określonym użytkowniku w kontekście jego wizyty.
  UIC (Context) Up to 13 months (EU DPA recommendation) Ciasteczka nadawane jest przez system statystyczny partnera biznesowego Idea Bank w celu prezentowania użytkownikom spersonalizowanych treści reklamowych dopasowanych do preferencji użytkownika oraz w celu zbierania informacji statystycznych o określonym użytkowniku w kontekście jego wizyty.
  EVT (Event) Up to 13 months (EU DPA recommendation) Ciasteczka nadawane jest przez system statystyczny partnera biznesowego Idea Bank w celu prezentowania użytkownikom spersonalizowanych treści reklamowych dopasowanych do preferencji użytkownika oraz w celu zbierania informacji statystycznych o określonym użytkowniku w kontekście jego wizyty.
  ACDC (Advanced Criteo Data Collection) Up to 13 months (EU DPA recommendation) Ciasteczka nadawane jest przez system statystyczny partnera biznesowego Idea Bank w celu prezentowania użytkownikom spersonalizowanych treści reklamowych dopasowanych do preferencji użytkownika oraz w celu zbierania informacji statystycznych o określonym użytkowniku w kontekście jego wizyty.
  UDC (Display) Up to 13 months (EU DPA recommendation) Ciasteczka nadawane jest przez system statystyczny partnera biznesowego Idea Bank w celu prezentowania użytkownikom spersonalizowanych treści reklamowych dopasowanych do preferencji użytkownika oraz w celu zbierania informacji statystycznych o określonym użytkowniku w kontekście jego wizyty.
  Zdi Up to 13 months (EU DPA recommendation) Ciasteczka nadawane jest przez system statystyczny partnera biznesowego Idea Bank w celu prezentowania użytkownikom spersonalizowanych treści reklamowych dopasowanych do preferencji użytkownika oraz w celu zbierania informacji statystycznych o określonym użytkowniku w kontekście jego wizyty.
  Eid Up to 13 months (EU DPA recommendation) Ciasteczka nadawane jest przez system statystyczny partnera biznesowego Idea Bank w celu prezentowania użytkownikom spersonalizowanych treści reklamowych dopasowanych do preferencji użytkownika oraz w celu zbierania informacji statystycznych o określonym użytkowniku w kontekście jego wizyty.
  r.ack Up to 13 months (EU DPA recommendation) Ciasteczka nadawane jest przez system statystyczny partnera biznesowego Idea Bank w celu prezentowania użytkownikom spersonalizowanych treści reklamowych dopasowanych do preferencji użytkownika oraz w celu zbierania informacji statystycznych o określonym użytkowniku w kontekście jego wizyty.
  OPT OUT (Privacy) Up to 5 years (EU DPA recommendation) Ciasteczka identyfikujące użytkowników, którzy dokonali transakcji w celu zaprzestania prezentacji treści reklamowych.
  st_captchaScore, st_captchaIsSuspected analityczne Ciasteczka przechowujące informacje zwrotne z systemu reCAPTCHA v3, służące do odróżniania prawdziwych użytkowników od botów.
 7. Zgodnie z praktyką przyjętą przez większość serwisów internetowych Bank przechowuje zapytania HTTP kierowane do naszego serwera. Oznacza to, że Bank zna publiczne adresy IP, z których użytkownicy przeglądają treści informacyjne Serwisu. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Znamy również:

  • czas nadejścia zapytania,
  • czas wysłania odpowiedzi,
  • nazwę stacji klienta – identyfikacja realizowana przez protokół HTTP,
  • informacje o błędach, jakie wystąpiły przy realizacji transakcji HTTP,
  • adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) – w wypadku gdy przejście na stronę Banku nastąpiło przez odnośnik,
  • informacje o przeglądarce użytkownika.

  Dane te są lub mogą być kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony Banku. Ponadto w celu zapewnienia jak najwyższej jakości serwisu okazjonalnie analizujemy pliki z logami, aby określić, które strony odwiedzane są najczęściej, jakie przeglądarki stron internetowych są stosowane, czy struktura strony nie zawiera błędów itp.

 8. Pliki cookies na stronach Serwisu z reguły nie zbierają danych osobowych. Jedynie w wybranych miejscach, jeśli użytkownik sam o to poprosi, np. klikając przycisk "zapamiętaj mnie", zachowujemy w zaszyfrowanej postaci wyłącznie te dane, które są niezbędne do wykonania danej funkcji. Przykładowo może to być podpowiadanie nazwy użytkownika przy kolejnych logowaniach do bankowości internetowej. Takie dane są zawsze zaszyfrowane w bezpieczny sposób, uniemożliwiający dostęp do nich osobom i systemom spoza Banku.

 9. Wyjątkiem od zasad przedstawionych w ww. punktach jest korzystanie z formularza kontaktowego lub formularzy elektronicznych dotyczących produktów finansowych Banku, tj. ich wypełnienie i wysłanie. W takich przypadkach wszelkie dane osobowe znajdujące się w ww. formularzach wprowadzane są przez same osoby, których dane dotyczą, i przetwarzane na podstawie przesłanek określonych w odrębnych przepisach prawa, w szczególności przepisach ustawy o ochronie danych osobowych i ustawy Prawo bankowe.

 10. Warunkiem działania plików cookies jest ich akceptacja w przeglądarce oraz nieusuwanie ich. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu na urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach odpowiedniej przeglądarki internetowej.

  Dla przeglądarki Firefox:

  1. Na górze okna przeglądarki naciśnij przycisk Firefox, (w systemie Windows XP kliknij menu Narzędzia) i wybierz Opcje.

  2. Następnie wybierz panel Prywatność.

  3. Z menu rozwijanego elementu Program Firefox: wybierz opcję: będzie używał ustawień historii użytkownika.

  4. Zaznacz Akceptuj ciasteczka, by włączyć, odznacz, by wyłączyć obsługę ciasteczek.

  5. Wybierz okres przechowywania ciasteczek: a) Przechowuj aż wygasną – ciasteczko zostanie usunięte po osiągnięciu daty wygaśnięcia, która jest określana przez witrynę wysyłającą ciasteczko. b) Przechowuj do zamknięcia programu Firefox – ciasteczka przechowywane na komputerze będą usuwane przy zamknięciu Firefoksa. c) Przechowuj, pytaj za każdym razem – za każdym razem, gdy witryna próbuje wysłać ciasteczko, przeglądarka wyświetli monit z prośbą o podjęcie decyzji w sprawie przechowywania ciasteczka.

  6. Naciśnij przycisk OK, by zamknąć okno opcji.

  Więcej o ustawieniach przeglądarki Firefox >>

  Dla przeglądarki Google Chrome:

  1. Kliknij menu Chrome na pasku narzędzi przeglądarki.

  2. Wybierz Ustawienia.

  3. Kliknij Pokaż ustawienia zaawansowane.

  4. W sekcji Prywatność kliknij przycisk Ustawienia treści.

  5. W sekcji Pliki cookie możesz zmienić następujące ustawienia plików cookie: a) Domyślne blokowanie plików cookie: Blokowanie wszystkich plików cookie: wybierz Blokuj próby umieszczenia na komputerze danych z witryn. Pamiętaj, że to ustawienie uniemożliwia działanie większości stron, które wymagają zalogowania się. Blokowanie tylko plików cookie innych firm: zaznacz pole wyboru Ignoruj wyjątki i blokuj tworzenie plików cookie innych firm. Zaznaczenie tego pola wyboru powoduje odrzucanie pochodzących z witryny plików cookie innych firm, nawet jeśli witryna została dodana do listy Wyjątki może tworzyć pliki cookie na komputerze. b) Domyślne zezwalanie na pliki cookie Jeśli chcesz zezwalać zarówno na własne pliki cookie, jak i innych firm, zaznacz Zezwalaj na przechowywanie danych lokalnie. Aby akceptować tylko własne pliki cookie, zaznacz pole wyboru Blokuj bez wyjątku wszystkie pliki cookie innych firm.

  Więcej o ustawieniach przeglądarki Chrome >>

  Dla przeglądarki Internet Explorer 9:

  1. W oknie przeglądarki kliknij przycisk Narzędzia, a następnie kliknij polecenie Opcje internetowe.

  2. Kliknij kartę Prywatność, a następnie w obszarze Ustawienia przesuń suwak do najwyższego położenia, aby zablokować wszystkie pliki cookie, lub do najniższego położenia, aby zezwolić na wszystkie pliki cookie, a następnie kliknij przycisk OK.

  Więcej o ustawieniach przeglądarki Internet Explorer 9 >>

  Safari:

  1. W aplikacji Safari na Macu wybierz polecenie menu Safari > Preferencje, kliknij w Prywatność, a następnie wykonaj dowolną z poniższych rzeczy: a. Blokowanie śledzenia przez witryny przy użyciu plików cookie oraz danych witryn: Zaznacz Zapobiegaj śledzeniu poza witryną. Pliki cookie oraz dane witryn są usuwane, chyba że odwiedzisz śledzącą witrynę i nawiążesz z nią interakcję. b. Stałe blokowanie plików cookie: Zaznacz Blokuj wszystkie cookie. Witryny, inne podmioty oraz reklamodawcy nie mogą przechowywać na Twoim Macu plików cookie oraz innych danych. Może to uniemożliwić niektórym witrynom poprawne działanie. c. Usuwanie przechowywanych plików cookie i danych: Kliknij w Zarządzaj danymi witryn, zaznacz jedną lub więcej witryn, a następnie kliknij w Usuń lub Usuń wszystko. Usunięcie tych danych może zredukować śledzenie, ale może również spowodować wylogowanie Ciebie z witryn internetowych lub zmienić ich zachowanie.

  Więcej o ustawieniach przeglądarki Safari >>

 11. Operator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.

 12. W wypadku zmiany obowiązującej polityki do powyższych postanowień wprowadzone zostaną odpowiednie modyfikacje.

Szczegółowa informacja dotycząca przetwarzania przez Idea Bank S.A. danych osobowych dostępna jest na stronie internetowej Banku, w zakładce „RODO” (https://www.ideabank.pl/dane-osobowe).