Koniec Wakacji kredytowych od spłat rat kapitałowych dla przedsiębiorców

Idea Bank od 18 marca do 30 września 2020 r. umożliwiał swoim Klientom odroczenie spłat rat kapitałowych kredytów na okres do 6 miesięcy. Od 1 października 2020 r. Bank zaprzestaje przyjmowania wniosków przedsiębiorców o wakacje kredytowe od spłat rat kapitałowych. Oznacza to, że wnioski takie przyjmowane są do 30 września 2020 r. włącznie, a po tym terminie każdy wniosek będzie rozpatrywany zgodnie z obowiązująca w Banku polityką kredytową.
Jednocześnie informujemy, iż proces udzielania ustawowych wakacji kredytowych na podstawie ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych skierowany do konsumentów, nadal obowiązuje. Szczegóły rozwiązań restrukturyzacyjnych dostępnych w Banku można znaleźć na stronie https://ideabank.pl/pomoc-w-obsludze zakładka RESTRUKTURYZACJA/UGODA.