Sprawdź naszą ofertę:

Lokaty Strukturyzowane

 • Możliwy wyższy zysk niż na zwykłej lokacie
 • Bezpieczeństwo - 100% gwarancji kwoty lokaty w dniu zamknięcia lokaty
 • Niska kwota na start – od 1000 zł
 • Lokaty Strukturyzowane z różnymi okresami trwania
 • Produkt wiąże się z ryzykiem wskazanym w Warunkach danej Lokaty Strukturyzowanej


 • Szczegóły w opisie danej Lokaty Strukturyzowanej

Sprawdź

Ubezpieczeniowe Fundusze Kapitałowe (UFK)

 • Ubezpieczenia o charakterze inwestycyjnym
 • Możliwość inwestowania w fundusze inwestycyjne zamknięte już od 5000 zł
 • Konstrukcje z możliwą wypłatą zysków co 3 miesiące
 • Produkty ze składkami jednorazowymi
 • Ryzyka związane z inwestowaniem w UFK wskazane zostały w dokumentacji dotyczącej danego produktu


 • Zapoznaj się ze szczegółami oferty.
 • Sprawdź