Projekt dofinansowania przedsiębiorstw w ramach Tarczy Finansowej PFR dla mikro, małych i średnich firm został zamknięty z końcem lipca br.
Obecnie można jeszcze składać reklamacje i odwołania
W piątek, 31 lipca 2020 roku o północy zablokowana została możliwość składania wniosków o subwencję z programu Tarczy Finansowej Polskiego Funduszu Rozwoju dla mikro i małych przedsiębiorstw. Oznacza to, że w Bankowości Internetowej Idea Cloud w Idea Bank została wyłączona funkcjonalność umożliwiająca wysłanie formularza.
Obecnie można jeszcze składać reklamacje i odwołania od częściowo pozytywnych decyzji dotyczących przyznania subwencji z PFR.


Ważne daty:

Reklamacje dla wniosków złożonych do 31 lipca br. były przyjmowane w banku tylko do 14 sierpnia br. Proces składania standardowych odwołań do częściowo pozytywnie przyznanych subwencji kończy się 30 września br., a reklamacje do nich mogą być składane jedynie do 16 października br. Klienci mogą składać reklamacje w banku poprzez standardowe kanały tj. przez Bankowość Internetową, w oddziale, listownie i infolinię (w tym przypadku należy pamiętać, że jeżeli wymagane będzie dostarczenie dokumentów, niezbędnym będzie skorzystanie z innego wymienionego wcześniej kanału).
PFR zapewnia, że odpowie na wszystkie reklamacje klientów bez względu na toczący się proces przyjmowania odwołań oraz reklamacji.

Komunikat PFR

Informujemy ponadto, że 31 sierpnia br. PFR opublikował na swojej stronie komunikat w sprawie przekazywania Polskiemu Funduszowi Rozwoju S.A. informacji w zakresie reorganizacji podmiotowych Beneficjentów (przekształcenia, połączenia, podziały) w rozumieniu Kodeksu Spółek Handlowych.


Dane dotyczące Klientów Idea Bank:

Na 25 sierpnia br. subwencje finansowe PFR otrzymało 4745 przedsiębiorców będących klientami Idea Banku, dzięki czemu mogli oni utrzymać działalność w czasie pandemii.
Łączna kwota wsparcia przekroczyła kwotę ponad 358 mln zł.

Istotne materiały.
Zapoznaj się z nimi zanim złożysz reklamację lub odwołanie.


Przed złożeniem reklamacji lub odwołania od częściowo pozytywnej decyzji dotyczącej subwencji, prosimy zapoznaj się z zamieszczonymi dokumentami opisującymi zasady oraz daty realizacji programu dostępnymi na stronie PFR:

Pytania i odpowiedzi kierowane do PFR>>
Prezentacja>>
Przewodnik Tarcza Finansowa PFR>>
Regulamin>>
Bezpłatne szkolenia online na temat Tarczy Finansowej >>

Zapoznaj się też z wyjaśnieniami UOKiK dotyczącymi Tarczy Finansowej PFR:
Strona UOKiK >>