21.05.2019

Zapytanie ofertowe – badanie sprawozdań finansowych

Szanowni Państwo,

Idea Bank S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Przyokopowej 33, 01-208 Warszawa, w związku z planowanym wyborem podmiotu uprawnionego do badania jednostkowych oraz skonsolidowanych sprawozdań finansowych spółek Grupy Idea Bank S.A. za lata 2019-2020, z opcją przedłużenia na lata 2021-2023, niniejszym przekazuje zaproszenie do składania ofert w przedmiocie zamówienia.
Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu zakupu oraz warunków składania oferty stanowią załączniki: Pismo - zapytanie ofertowe - wybór audytora, Załącznik nr 1, Załącznik nr 2.

Oferty prosimy przesłać w terminie do 4 czerwca 2019 roku, w formie elektronicznej (na adres: piotr.mialkowski@ideabank.pl oraz radoslaw.kozlowski2@ideabank.pl), oraz papierowej (na adres: ul. Przyokopowa 33, 01-208 Warszawa).


Z poważaniem,

Piotr Miałkowski

Członek Zarządu Idea Bank S.A.