04.06.2019

Zapytanie ofertowe – wydłużenie terminu składania ofert

Idea Bank S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Przyokopowej 33, 01-208 Warszawa, w związku z ogłoszonym dnia 21 maja 2019 roku zapytaniem ofertowym dotyczącym wyboru podmiotu uprawnionego do badania jednostkowych oraz skonsolidowanych sprawozdań finansowych spółek Grupy Idea Bank S.A. za lata 2019-2023, informuje że okres składania został przedłużony o 1 dzień kalendarzowy, tj. oferty można składać do 5 czerwca 2019 roku. Pozostałe elementy i warunki składania ofert pozostają bez zmian

Pismo - zapytanie ofertowe - wydluzenie terminu.pdf